Nyhetsbrev december 2018

Nyhetsbrev December 2018

Hej alla medlemmar i Alvikens båtklubb!

Årets sista styrelsemöte är nu avslutat! 2018 blev året vi båtägare och många andra väderberoende semesterfirare sent kommer att glömma med tanke på den soliga sommaren som aldrig tog slut.

Så här i slutet av kalenderåret är det aktuellt med summering av innevarande år och planering för kommande år. Traditionsenligt kommer styrelsen att redovisa detta på årsmötet 2019.

Årsmöte 2019
Härmed vill styrelsen för Alvikens båtklubb informera om att årsmötet 2019 kommer hållas den 13 mars 2019. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas och skickas ut via mejl senast 20 dagar före årsmötet.

Vill du skriva en motion?
En motion till årsmötet bör vara en fråga som berör klubben och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för årsmötet att ta ställning till.
Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

 1. Rubrik
  Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om
 2. Vad vill du att klubben skall göra?
  Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.
 3. Syfte (motivering)
  Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.
 4. Att-satser
  Jag/vi föreslår därför årsmötet besluta att…
 5. Avslutning
  Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn

Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari 2019.

Motioner kan med fördel mejlas till: Niklasniklaslundgren@gmail.com märk med ”Motion ABK", eller posta din motion till:
Alvikens båtklubb
Tranebergs strand 6
167 40 BROMMA


Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av årsmötet, se stadgarna här. Förslag från enskilda medlemmar mottages när som helst av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller bedöma och hänskjuta förslaget till årsmötet för beslut.
 
Vill du vara med i styrelsen?
På årsmötet kommer styrelsen att utses och det kommer att väljas nya styrelseledamöter och suppleanter. Inför 2019 kommer följande styrelseuppdrag att väljas:

 • Styrelseledamot Hamnkapten (2 år)
 • Styrelseledamot Sekreterare (2 år)
 • Styrelseledamot Vice Ordförande (2 år)
 • Suppleant (1 år)
 • Suppleant (1 år)

Avgående ledamöter/suppleanter kan omväljas.

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet för klubben så var vänlig att kontakta valberedningen på mejl: Niklasniklaslundgren@gmail.com
Intresseanmälan ska vara tillhanda valberedningen senast den 20 februari 2019.

Vinterliggare
Hamnkaptenen vill påminna samtliga vinterliggare om att titta till sin båt minst var 14:e dag eller efter kraftigt väder/vind. Fler ordningsregler hittar du här: Ordningsregler för vinterliggare (öppnas i nytt fönster)
Om du reser bort under en längre period kan du be en båtgranne titta till din båt.
Ansvaret ligger dock fortsatt på dig om något händer. Kontrollera även med ditt försäkringsbolag vad som gäller under vinterperioden ifall något skulle inträffa. Ibland finns det särskillda villkor som kan vara bra att känna till om man har båten i sjön under vintern.

GDPR (Dataskyddsförordningen)
Alvikens båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Eftersom klubben sparar uppgifter om dig som medlem, måste klubben informera dig om hur din information skyddas.
Denna information finns nu att del av på klubbens hemsida.
Läs om hur klubben behandlar dina personuppgifter (öppnas i nytt fönster)

Bommar
Styrelsen vill härmed meddela att samtliga bommar som finns vid klubbens bryggor nu har tillfallit och ägs till 100% av klubben. Om din bom är i dåligt skick ska du omgående meddela detta till hamnkapten. Som medlem bör du fortsatt vara försiktig med bommen vid tilläggning och sköta om bommen tillsammans med din båtgranne så den håller sig i så pass gott skick som möjligt.

Båttvätt i Alvikens båtklubb
Under året har styrelsen löpande informerat om "Projektet båttvätt i Alvikens båtklubb". Styrelsen fick på årsmötet 2018 i uppdrag att fatta beslut om klubben skulle installera en båttvätt i klubbens område eller ej. Klubben ansökte och fick ett bidrag av Länsstyrelsen Stockholm (Enheten för miljöanalys och miljöplanering) för att kunna genomföra detta och en tidsram på 8 månader att ta beslut.

Efter långa och bra diskussioner har en enhällig styrelse fattat beslut om att inte installera en båttvätt i Alvikens båtklubb. Anledningen till beslutet är många men främst tror styrelsen inte att klubben har rätt geografisk placering för detta tvätteri.

Projektets tidsperiod har förlängts och klubben har en fortsatt plan att med hjälp av bidraget stötta en annan verksamhet i närområdet som har för avsikt att införskaffa en båttvätt. Fortsättning följer...
 
Har du ändrat kontaktuppgifter?
Du vet väl att du kan uppdatera dina medlemsuppgifter direkt på vår hemsida. Om du har bytt kontaktuppgifter vill styrelsen att du meddelar detta -enklast genom att fylla i formuläret på hemsidan.
Alla utskick, fakturor, kallelser och nyttig information informeras via mejl.
Där ska du även ladda upp ditt aktuella försäkringsbevis (görs årligen).
Du kan också ladda upp kopia på ditt förarbevis – om du inte redan gjort den.
Att vara medlem i Alvikens båtklubb innebär att man måste inneha nautisk kompetens som lägst förarbevis.

Nautisk kompetens
Om du inte har förarbevis kan du t ex hänga på några av dina båtgrannar som går kursen.
I klubbens nyhetsflöde på facebook har enskilda medlemmar gjort inlägg om att instruktörsledda kurser hålls i EBK.
Här är ett utdrag från nyhetsflödet på klubbens facebooksida:
Var: EBK, Essinge båtklubb (klubbhuset)
När: 2019-01-08 kl 18:35
Antal tillfällen: 10 x 2,5 timmar
Anmäl senast: 2018-12-28 via telefon till kursledare Claes Herned 070-6742480

Som medlem i ABK har du även rabatterade kurspriser genom utbildningsföretaget Navigationsgruppen. Läs mer vilka kurser som finns tillgängliga på deras hemsida: www.navigationsgruppen.se
Du erhåller 10% rabatt på samtliga kurser. För att ta del av rabatten behöver du inför bokning kontakta Niklas Lundgren för att erhålla en särskilld rabattkod.

 

Styrelsen tackar dig för att du läste årets sista nyhetsbrev och hoppas att du haft ett fantastiskt båt-år i ABK.


 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!!

önskar

Styrelsen
Alvikens båtklubb