Nyhetsbrev

2018

Nyhetsbrev December 2018

Hej alla medlemmar i Alvikens båtklubb!

Årets sista styrelsemöte är nu avslutat! 2018 blev året vi båtägare och många andra väderberoende semesterfirare sent kommer att glömma med tanke på den soliga sommaren som aldrig tog slut.

Så här i slutet av kalenderåret är det aktuellt med summering av innevarande år och planering för kommande år. Traditionsenligt kommer styrelsen att redovisa detta på årsmötet 2019.

Årsmöte 2019
Härmed vill styrelsen för Alvikens båtklubb informera om att årsmötet 2019 kommer hållas den 13 mars 2019. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas och skickas ut via mejl senast 20 dagar före årsmötet.

Vill du skriva en motion?
En motion till årsmötet bör vara en fråga som berör klubben och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för årsmötet att ta ställning till.
Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

 1. Rubrik
  Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om
 2. Vad vill du att klubben skall göra?
  Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.
 3. Syfte (motivering)
  Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.
 4. Att-satser
  Jag/vi föreslår därför årsmötet besluta att…
 5. Avslutning
  Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn

Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari 2019.

Motioner kan med fördel mejlas till: Niklasniklaslundgren@gmail.com märk med ”Motion ABK", eller posta din motion till:
Alvikens båtklubb
Tranebergs strand 6
167 40 BROMMA


Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av årsmötet, se stadgarna här. Förslag från enskilda medlemmar mottages när som helst av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller bedöma och hänskjuta förslaget till årsmötet för beslut.
 
Vill du vara med i styrelsen?
På årsmötet kommer styrelsen att utses och det kommer att väljas nya styrelseledamöter och suppleanter. Inför 2019 kommer följande styrelseuppdrag att väljas:

 • Styrelseledamot Hamnkapten (2 år)
 • Styrelseledamot Sekreterare (2 år)
 • Styrelseledamot Vice Ordförande (2 år)
 • Suppleant (1 år)
 • Suppleant (1 år)

Avgående ledamöter/suppleanter kan omväljas.

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet för klubben så var vänlig att kontakta valberedningen på mejl: Niklasniklaslundgren@gmail.com
Intresseanmälan ska vara tillhanda valberedningen senast den 20 februari 2019.

Vinterliggare
Hamnkaptenen vill påminna samtliga vinterliggare om att titta till sin båt minst var 14:e dag eller efter kraftigt väder/vind. Fler ordningsregler hittar du här: Ordningsregler för vinterliggare (öppnas i nytt fönster)
Om du reser bort under en längre period kan du be en båtgranne titta till din båt.
Ansvaret ligger dock fortsatt på dig om något händer. Kontrollera även med ditt försäkringsbolag vad som gäller under vinterperioden ifall något skulle inträffa. Ibland finns det särskillda villkor som kan vara bra att känna till om man har båten i sjön under vintern.

GDPR (Dataskyddsförordningen)
Alvikens båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Eftersom klubben sparar uppgifter om dig som medlem, måste klubben informera dig om hur din information skyddas.
Denna information finns nu att del av på klubbens hemsida.
Läs om hur klubben behandlar dina personuppgifter (öppnas i nytt fönster)

Bommar
Styrelsen vill härmed meddela att samtliga bommar som finns vid klubbens bryggor nu har tillfallit och ägs till 100% av klubben. Om din bom är i dåligt skick ska du omgående meddela detta till hamnkapten. Som medlem bör du fortsatt vara försiktig med bommen vid tilläggning och sköta om bommen tillsammans med din båtgranne så den håller sig i så pass gott skick som möjligt.

Båttvätt i Alvikens båtklubb
Under året har styrelsen löpande informerat om "Projektet båttvätt i Alvikens båtklubb". Styrelsen fick på årsmötet 2018 i uppdrag att fatta beslut om klubben skulle installera en båttvätt i klubbens område eller ej. Klubben ansökte och fick ett bidrag av Länsstyrelsen Stockholm (Enheten för miljöanalys och miljöplanering) för att kunna genomföra detta och en tidsram på 8 månader att ta beslut.

Efter långa och bra diskussioner har en enhällig styrelse fattat beslut om att inte installera en båttvätt i Alvikens båtklubb. Anledningen till beslutet är många men främst tror styrelsen inte att klubben har rätt geografisk placering för detta tvätteri.

Projektets tidsperiod har förlängts och klubben har en fortsatt plan att med hjälp av bidraget stötta en annan verksamhet i närområdet som har för avsikt att införskaffa en båttvätt. Fortsättning följer...
 
Har du ändrat kontaktuppgifter?
Du vet väl att du kan uppdatera dina medlemsuppgifter direkt på vår hemsida. Om du har bytt kontaktuppgifter vill styrelsen att du meddelar detta -enklast genom att fylla i formuläret på hemsidan.
Alla utskick, fakturor, kallelser och nyttig information informeras via mejl.
Där ska du även ladda upp ditt aktuella försäkringsbevis (görs årligen).
Du kan också ladda upp kopia på ditt förarbevis – om du inte redan gjort den.
Att vara medlem i Alvikens båtklubb innebär att man måste inneha nautisk kompetens som lägst förarbevis.

Nautisk kompetens
Om du inte har förarbevis kan du t ex hänga på några av dina båtgrannar som går kursen.
I klubbens nyhetsflöde på facebook har enskilda medlemmar gjort inlägg om att instruktörsledda kurser hålls i EBK.
Här är ett utdrag från nyhetsflödet på klubbens facebooksida:
Var: EBK, Essinge båtklubb (klubbhuset)
När: 2019-01-08 kl 18:35
Antal tillfällen: 10 x 2,5 timmar
Anmäl senast: 2018-12-28 via telefon till kursledare Claes Herned 070-6742480

Som medlem i ABK har du även rabatterade kurspriser genom utbildningsföretaget Navigationsgruppen. Läs mer vilka kurser som finns tillgängliga på deras hemsida: www.navigationsgruppen.se
Du erhåller 10% rabatt på samtliga kurser. För att ta del av rabatten behöver du inför bokning kontakta Niklas Lundgren för att erhålla en särskilld rabattkod.

 

Styrelsen tackar dig för att du läste årets sista nyhetsbrev och hoppas att du haft ett fantastiskt båt-år i ABK.


 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!!

önskar

Styrelsen
Alvikens båtklubb

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev augusti 2018

Ordförande har ordet

Hej alla nya som gamla medlemmar i Alvikens båtklubb!

Jag tillträdde som ordförande i Alvikens båtklubb i mars i år och efter den här sommaren kan jag bokstavligen säga att man blivit varm i kläderna! Uppdraget som ordförande i Alvikens båtklubb är mer arbetskrävande än vad jag trodde men samtidigt stimulerande och roligt. Jag hoppas att alla har haft en fantastisk båtsommar och att båtsäsongen fortsätter med många varma höstkvällar.

Trots att det endast är augusti behöver vi i styrelsen börja planera inför höst och vinter.
Men först en kort sammanfattning hur säsongen på klubben sett ut.

Vi startade sommarsäsongen med en arbetsdag i april som var mycket lyckad. Det var många medlemmar som närvarade och såg till att klubben blev toppskick efter den långa vintern. Tack återigen till alla er som deltog och stort tack till Johan Arnebrandt som stod för en container.

Under midsommarhelgen dök det upp ett gäng båtar med en flotte och parkerade utanför klubben. Mycket stölder noterades från närområdet och framförallt hade Hotell Scandic Alvik ett flertal besök som resulterade i ett flertal polisanmälningar. Även båtklubbar runt om vårt närområde har enligt info haft motorstölder och inbrott i ett flertal båtar.
I samband med detta (mitt under semester) och med väldigt kort varsel satte vi upp ett vaktschema. Detta var första gången på 25 år som medlemmar från Alvikens båtklubb går nattvakt. Detta har hittills resulterat i att klubben inte haft några stölder eller oinbjudna besök denna säsong vilket är fantastiskt. (möjligen någon som gått in och tagit pantburkar)
Mycket bra jobbat till alla er som gått nattvakt och stort tack för att ni ställer upp för båtklubben, även med så kort varsel!

Nu när semestern börjar ta slut, närmar vi oss en period där klubben inte är lika bemannad. Jag vill att vi även siktar på en stöldfri höst och jag vill be samtliga som ännu inte gått nattvakt anmäla sig till hamnchef för att bli tilldelad ett pass.
Vår grind mot grusplan är fortfarande ur funktion och därmed är det enkelt för tjuvarna att gå in på bryggdäcket. Grinden kommer att åtgärdas i de kommande veckorna.

Jag vill härmed tacka alla medlemmar för en fantastisk sommar och ser fram emot att få träffa er alla igen inom kort!

Med Vänlig Hälsning

Niklas Lundgren
Ordförande Alvikens båtklubb

kameraövervakning

Under årsmötet tog vi beslut om att införskaffa ett övervakningssystem. Detta system är nu monterat, funktionstestat och klart. Skulle det ske någon händelse som polisanmäls, stöld eller liknande, så måste styrelsen få veta detta snarast för att kunna se om händelse fastnat på film samt spara filmen som bevis, så att polisen kan ta del av den. Filmen lagras ca 2 veckor, sedan spelas den över. Blir ni utsatta för något brott i hamnen, meddela Styrelsen. 

Nedan ser du en bild hur kamerorna är placerade. Vi har idag 6 st kameror som täcker större delen av båtklubben och även ser 35 meter i total mörker. Vi kan totalt uppgradera systemet med ytterligare 10 st kameror om behovet finns i framtiden.

Vintersäsong

De senaste åren har vi ett 20-tal båtar som har kvar sin båt i sjön och i vår klubb har man möjligheten att ligga isfritt under hela vintern. Mer info om detta finns på vår hemsida.
Vi vill påminna om att vintersäsongen i år även startar den 15 oktober och ber samtliga som INTE anmält sig som vinterliggare då ha lämnat hamnen. Om du mot all förmodan inte kan flytta din båt innan den 15 oktober och behöver ligga kvar måste du kontakta hamnchef omgående för att få tillstånd.
Samtliga vinterliggare som anmält sig via hemsidan kommer att faktureras i förskott och vi ber er hålla extra utkik i mejlinkorgen under september månad.

Vi vill vara extra tydliga att meddela att de som INTE har tillstånd att stanna kvar i hamnen efter den 15 oktober och heller INTE anmält sig som vinterliggare kommer att bli fakturerad full vinteravgift inkl gemensam el för is propellrar om båten ligger kvar efter detta datum.
Vänligen respektera detta datum!

ANMÄL DIG SOM VINTERLIGGARE ISFRITT I KLUBBEN

Sista anmälningsdag för vinterliggare är fredag 31 augusti. Anmälan gör du direkt på vår hemsida. I skrivande stund är det ca 10 platser lediga. Det är först till kvarn. Dock har vinterliggare som låg förra året förtur ifall det skulle bli fullt. Klicka för att komma direkt till anmälan

TORRSÄTTNING

Vi har fr.o.m förra vintern ett muntligt löfte om att samtliga medlemmar i ABK har förtur och kan lägga upp sin båt inom Ulvsunda varvsförening (UVF) och förvara båten på Margaretelundsvarvet. Detta löfte invänstas även skriftligen.

Vi har sedan tidigare även möjlighet att som medlem i ABK, förtur till torrsättning inom KVF (Kyrkhamns varvsförening) och lägga upp båten på Lövsta.  För mer info se respektives hemsida eller kontakta Roger L eller Tomas S (vinteransvarig) i Alvikens båtklubb..

Detta händer i kommande veckor

 • Styrelsen kommer att hålla minst två styrelsemöten till under året där diskussioner avseende ekonomi och planering inför nästa säsong kommer vara huvudfokus. Vi kommer även att fastställa hur vi gör med projekt "båttvätt i Alvikens båtklubb" då vårt sökta bidrag går ut i oktober. Information om hur vi gör kommer i nästa nyhetsbrev.
 • I mitten på oktober kommer samtliga medlemmar som ska ligga isfritt under vintern kallas till arbetsdag (mer info kommer till samtliga som anmält sig). Kom ihåg att endast miljövänlig glykol är tillåten för konservering i hamnen.
 • Uppvärmning av vårt klubbhus kommer under hösten effektiviseras och de gamla radiatorerna tas ur bruk. Ny luftvärmepump monteras och enligt vår beräkning kommer elförbrukningen gå ned väsentligt.
 • Ny grind in till klubbdäcket kommer byggas och installeras så det vanliga nyckelsystemet kommer i bruk igen inom en tre veckors period.
 • Ett nytt "teknikskåp" för den nya kamerautrustningen monteras på väggen.
 • Plåtskyltar för kameraövervakning sätts upp

Om du har ideer eller förslag till styrelsen som kanske kan göra vår klubb ännu bättre och gynna klubbens intressen är du varmt välkommen att kontakta Niklas Lundgren (ordförande) Alla förslag är välkomna!

Bästa sensommar hälsningar!

//Styrelsen
Alvikens båtklubb

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev april 2018

Hej alla medlemmar i Alvikens Båtklubb,

Så går vi äntligen mot ljusare tider och snart kan man börja med vårens förberedelser inför sjösättningen. Redan nu på söndag, den 15 april öppnar hamnen återigen för alla "sommarliggare".

Vi satte formell punkt för 2017 på årsmötet i mars. Ett 30-tal medlemmar trotsade mörkret och beslutade stadgeenligt om resultat- och balansräkning. Ny ordförande valdes, goda diskussioner om båttvätt, kameraövervakning och avgiftshöjningar diskuterades och styrelsen fick fortsatt förtroende inför det kommande året.

Styrelsemedlemmar som valdes:
Niklas Lundgren - Ordförande på 2 år
Fredrik Fremberg - Kassör på 2 år
Magnus Halvarsson - Suppleant på 1 år
Tomas Sundström - Suppleant på 1 år


Fortsatta styrelsemedlemmar vars uppdrag väljs 2019:
Roger Lundgren - Hamnkapten
Urban Hiärne - Vice ordförande
L-G Johansson - Sekreterare


Vi vill tacka alla årsmötesdeltagare för ert deltagande och välkomnar samtliga medlemmar till ännu ett år i båtklubben!
Protokollet från årsmötet kommer inom kort att finnas på vår hemsida under Arkiv  -> medlemar.
 

Nya ordförande har ordet...

-Jag vill tacka årsmötet 2018 för förtroendet att bli klubbens nya ordförande!
Det kommer att bli utmanande men framförallt roligt!

Kort om mig själv:

Jag är 26 år, uppvuxen i Bromma, Traneberg och bor numera på Lidingö tillsammans med min sambo Benita och hund Rufus som är en Jack Russel. Jag har en båt i hamnen som heter Saga (Tresfjord 34 Ultra Bahama DC) på plats nummer 48. Till vardags när jag inte engagerar mig i båtklubben, arbetar på Nimbus Boats Stockholm/Lidingö med att fylla våra vatten med nya och begagnade båtar. Jag har varit medlem i ABK sedan 2010 och tycker vi har en jättefin båtklubb, som vi tillsammans kan utveckla och bli ännu bättre.

Jag vill kortfattat beskriva hur jag ser på att vara medlem i Alvikens båtklubb.
Att  vara medlem i en båtklubb är unikt!
Att äga en båt och tillhöra en båtklubb är inte många som får chansen till.

Två frågor jag ofta ställer till mig själv:
Varför vill jag tillhöra en båtklubb och varför har jag inte en av mina käraste ägodelar "båten" på en fullservicemarina - är det inte bättre?

På en marina har jag båten övervakad med både kameror och Securitas vakter hela sommaren och slipper tänka på motorstölder och inbrott. Det är enkelt att ta med packning i bilen, ställa mig på marinans parkering och därefter göra loss båten för att få uppleva fantastiska sommarminnen med min båt.

Jag slipper allt jobb med vinterförvaring som att hantera - en tung täckställning, presenning, tågvirke, tunga vaggor, trailer, konservering, underhållsladda batterier, varmförvara dynor, anpassa mig till upptagningstider och stå ute och frysa under kalla oktober morgnar eftersom jag bara lämnar in nycklarna till varvspersonalen så sköter de resten. På våren hämtar jag båten nyservad, polerad, vaxad, bottenmålad och färdig att kasta loss igen.

Jag  betalar drygt 100.000 kr/år för denna tjänst men vad gör det? Det kostar väl att äga en båt? Skulle inte båtlivet vara mycket roligare så?
Frågar du mig, svarar jag nej!

Alvikens båtklubb erbjuder något som ingen fullservicemarina någonsin kommer göra...
Vi har medlemmar som under större delar av året spenderar all sin tid i klubben, övernattar och t.o.m övervintrar i sina båtar. Bättre vakttjänst tror jag man får leta efter. Troligen bor du i närheten av klubben. Du kanske inte ens behöver ta bilen för att åka till din båt. Du har din båt i ett av Stockholms mest centrala områden och har nära till allt. Du har även din båt i sötvatten vilket är mycket skonsamt för din båt. Du får gemenskap, historier, erfarenheter och många glädjekvällar att minnas tillsammans med dina båtgrannar.

Vintern kommer och i Alvikens båtklubb har du möjlighet att övervintra med båten kvar i vattnet. Det är väl i vattnet båtar ska vara, inte på land? Du får vilketfall betydligt längre båtsäsong än dina kompisar som har sina båtar på marinor. Om du ändå väljer att ta upp båten på land finns ramp för trailerbåtar i närheten och Margaretelundsvarvet med kranlyft runt hörnet. Inför vintern och konservering går du troligen igenom din båt och lär känna din båts system. Något som kommer vara ovärderligt ifall du någongång kommer hamna i sjönöd eller få motorhaveri. Samma gäller på våren när polermaskinen åker fram. Du lägger all kärlek till att få din båt i sånt toppskick att man inte längre kan gissa vilken årsmodell det är, ett arbete en marina aldrig skulle göra så noggrannt du själv gör.

Du betalar endast en bråkdel av vad en fullservicemarina skulle ta och förutom mer pengar i plånboken, får du massor av kunskap genom att sköta om din båt själv.

Vår båtklubb existerar endast idag på grund av en färre skala eldsjälar som varje år lägger ned ofantligt mycket tid på att sköta om vår fina båtklubb. Utan dessa eldsjälar skulle du få söka dig till närmsta fullservicemarina om du vill fortsätta ha din båt i Stockholm. Kötiden för en båtplats idag är mellan 30-50 år och vi har i skrivande stund över 250 personer på kö som vill bli medlem och ha sin båt i Alvikens båtklubb. Dessa personer är från helt olika delar av samhället och arbetar som advokater, poliser, båtmekaniker, piloter, sjökaptener, hantverkare, politiker etc. Dock har de alla något gemensamt. Alla älskar sin båt och tycker att båtlivet är fantastiskt och om de någonsin skulle få komma med i båtklubben skulle de definitivt ingå i den skala eldsjälar vår båtklubb behöver. Detta vet vi säkert då nästan varje ansökan som kommer in till oss innehåller långa Cv:n och personliga brev.

Vi är en allmännyttig ideell förening där vi som medlemar sköter om all drift, skötsel och hantering av båtklubben själva. Vi gör detta för att vi brinner för båtlivet och älskar känslan att komma ner till båten en solig sommardag, kasta loss och bege oss ut på sjön med en av våra mest kära ägodelar "båten". Vi är också i behov av att alla våra 72 medlemmar ställer upp och hjälper till så att vår båtklubb ska fortsätta existera.

Det du som medlem i Alvikens båtklubb erbjuds är unikt och det är få som får chansen till detta.


Vi ses nere på klubben!
Bästa båthälsningar

Niklas Lundgren - Ordförande ABK

Städdag 15 april - 2018

På söndag är det obligatorisk städdag och arbetsplikt på båtklubben. Kallelse har gått ut tidigare till samtliga medlemmar via mejl samt info på hemsidan och sociala medier. Städdagen är obligatorisk och vi har i skrivande stund en del medlemmar som fortfarande inte anmält sig (anmälan görs via hemsidan). Städuppgifter fördelas på plats och vi drar igång kl 10:00 på bryggdäcket och avslutar runt 14:00. Efter avklarat arbete bjuder klubben på korv, dryck och kaffe. Om du inte deltar på denna arbetsdag kallar hamnkaptenen dig till obligatorisk nattvakt i sommar. Mer info kommer senare.

För er som under vintern  haft elmätare i båten, ska dessa lämnas i personligen till Urban Hiärne (vice ordförande) för registrering. Urban är på plats mellan kl  13.00 och 15.00. Om ni inte kan returnera elmätaren vid detta tillfälle måste ni kontakta Urban för ett överlämnande innan den 15 april. Mejl från Urban har även gått ut till samtliga vinterliggare med elmätare den 5 april med mer info.
 

Faktura och Avgiftshöjningar 2018

Under årsmötet presenterades den nya bryggmeter avgiften i båtklubben.
Den var tidigare 650 kr/m och är nu 900 kr/m
Det beror på att Stockholms stad har höjt våra avgifter.
Årets faktura kommer när du läser detta nyhetsbrev att finnas i din mejl där sista betaldag är 30 april 2018. Vänligen betala fakturan i tid!
Om du inte fått fakturan på mejl måste du omgående kontakta Niklas Lundgren (ordförande) eller Fredrik Fremberg (kassör)
 

Tack för att du läste

Vi i styrelsen tackar för att du läste nyhetsbrevet och ser fram emot att träffa dig nere på klubben inom kort!
Om du har några frågor eller synpunkter som rör vår båtklubb är du välkommen att höra av dig till någon av oss.
Kontakta styrelsen

Bästa hälsningar
Styrelsen -ABK

Läs hela inlägget »

Kallelse till årsmöte 2018

Hej medlem i ABK!
 

Kallelse till årsmöte torsdagen den 22 mars 2018, kl. 19.00
Härmed kallas du till ordinarie årsmöte med Alvikens båtklubb.
Tidpunkt: torsdag den 22 mars kl. 19.00.
Plats: Sjöpaveljongen (resturangen brevid klubbhuset, 1 våning upp).

Varmt välkommen till årsmötet 2018!

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Läs hela inlägget »