Kontakt

Alvikens Båtklubb (ABK)

Klubbens adress: Tranebergsstrand 6, 167 40 BROMMA
Post ställs till: Alvikens Båtklubb ABK, Tranebergsstrand 6, 167 40 BROMMA
Levernatörsfakturor ställs till: Alvikens Båtklubb ABK, Spjutvägen 14A , 184 60  Åkersberga
Leverantörsfakturor mejl: fredrik.fremberg@gmail.com
E-post: ordförande
Organisationsnummer: 802000-1304
Betalning: Betalning enbart till Bankgiro 335-6292.
Swishnummer: 1233896263 ( Alvikens Båtklubb)

Styrelse 2024

Ordförande
Niklas Kolmodin (Båt: Nimbus 27 S Nova)
Tel: 076-169 11 76
mail: ordförande

Ansvarsuppgifter  

 • Leda klubbens verksamhet
 • Opartiskt leda förhandlingar
 • Sammankalla styrelsen
 • Attestera ABKs räkningar som skall betalas med klubbens medel
 • Informationsansvarig
  Administrera klubbens hemsida
  Uppdatera det digitala arkivet
  Administera klubbens sociala medier
  Skicka ut nyhetsbrev
  Uppdatera materikel
  Skicka ut information till klubbens medlemmar vid kallelser
 • Ekonomisk ansvarig
  Supportera kassör och förvalta klubbens avgifter och övriga intäkter

Vice Ordförande
Urban Hiärne (Båt: Scand 26)
Tel:
070-188 86 71
Mail: v.ordförande

Ansvarsuppgifter

 • I händels av ordförandens frånvaro fullgöra dennes uppgifter
 • Båtråd
  Kontaktperson för SMBF
  Aktiv i momsfrågan
  Miljöfrågor
  Stockholms fritidsförvaltning
  Svenska båtunionen
  Klubbens avtal
  Protokoll
  Försäkringar
  Aktiv i frågor kring varvsförening

Hamnchef
Roger Lundgren (Båt: Princess 385)
Tel 072-853 81 33
Mail: hamnchef

Ansvarsuppgifter

 • Att tillse, att hamnens inventarier befinner sig i brukbart skick och, om så icke är fallet att omedelbart förelägga styrelsen förslag till bristensavhjälpande
 • Anvisa hamnplatser i samråd medstyrelsens övriga ledamöter
 • Tillse att samtliga båtars förtöjningar är av fullgod beskaffenhet
 • I övrigt övervaka att gällande hamnregler efterlevs
 • Ansvarig för klubbens profil/klädesförsäljning
 • Klubbansvarig
  Ansvarig för nycklar
  Vakttjänst
  Miljö/Sopor
  Lokal/klubbhus
 • Vinteransvarig
  Ansvarar för vinterverksamheten
  Förråd
  Konservering
  Städ/arbetsdag som berör vinterverksamheten

Kassör
Fredrik Fremberg (Båt: Flipper 630 DC)
Tel: 070-454 22 44
Mail: kassör

Ansvarsuppgifter

 • Ekonomisk Ansvarig
  Hantera klubbens leverantörsfakturor
  Betala klubbens utgifter
  Att inkassera och förvalta klubbens avgifter och övriga intäkter
 • Att föra klubbens räkenskaper, vilka avslutas och redovisas för kalenderår
 • Ha räkenskaperna avslutade för revision i januari
 • Att avge kassarapport vid klubbens ordinarie möten och styrelsens sammanträden

Sekreterare

Robin Thim (Båt: Styrpulpet)
Tel: 070-699 74 21
Mail: sekreterare

Ansvarsuppgifter

 • Att föra noggranna protokoll såväl vid klubbens som styrelsens sammanträden 

Suppleant
Mikael Rosholm (Båt: Motorbåt)
Tel: 070-432 33 92
Mail: Suppleant

Ansvarsuppgifter

 • Klubbmästare
  Ansvarig för gemensamma tillställningar/fester
  Engagerad i frågor kring klubbholme
  Medlemsförmåner
  Utbildningar/kurser
 • Bastuansvarig


ABK ingår i följande organisationer:

SBU, Svenska båtunionen
SMBF, Saltsjöns-Mälarens Båtförbund
KVF, Kyrkhamns Varvsförening
båtklubbarnasdag.se, Båtklubbarnas dag

Funktionärer 2024

Valberedning
#1 Mikael Wahlström
#2 Hanz Häger

Ungdomsansvarig
Srdan Cosic

Revisorer
#1 Jimmy Eneqvist
#2 Pierre Martin

Miljöansvarig
Arne Wide
 

UVF - varvsgruppen
Ola Andersson

UVF - årsmötesdelegat
Hanz Häger

UVF - årsmötesdelegat suppleant
Urban Hiärne

UVF - förslag till styrelserepresentant
Alice Von Zeipel