Kontakt

Alvikens Båtklubb (ABK)

Klubbens adress: Tranebergsstrand 6, 167 40 BROMMA
Post ställs till: Alvikens Båtklubb ABK, Tranebergsstrand 6, 167 40 BROMMA
Levernatörsfakturor ställs till: Alvikens Båtklubb ABK, Spjutvägen 14A , 184 60  Åkersberga
E-post: ordförande
Organisationsnummer: 802000-1304
Betalning: Betalning enbart till Bankgiro 335-6292.
Swishnummer: 1233896263 ( Alvikens Båtklubb)

Styrelse 2019

Ordförande
Niklas Lundgren (Båt: Tresfjord 340 Bahama DC)
Tel: 076-169 11 76
mail: ordförande

Ansvarsuppgifter  

 • Leda klubbens verksamhet
 • Opartiskt leda förhandlingar
 • Sammankalla styrelsen
 • Attestera ABKs räkningar som skall betalas med klubbens medel
 • Informationsansvarig
  Administrera klubbens hemsida
  Uppdatera det digitala arkivet
  Administera klubbens sociala medier
  Skicka ut nyhetsbrev
  Uppdatera materikel
  Skicka ut information till klubbens medlemmar vid kallelser
 • Ekonomisk ansvarig
  Supportera kassör och förvalta klubbens avgifter och övriga intäkter

Vice Ordförande
Urban Hiärne (Båt: Ribbåt)
Tel:
070-188 86 71
Mail: v.ordförande

Ansvarsuppgifter

 • I händels av ordförandens frånvaro fullgöra dennes uppgifter
 • Båtråd
  Kontaktperson för SMBF
  Aktiv i momsfrågan
  Miljöfrågor
  Stockholms fritidsförvaltning
  Svenska båtunionen
  Klubbens avtal
  Protokoll
  Försäkringar
  Aktiv i frågor kring varvsförening

Hamnchef
Roger Lundgren (Båt: Princess 385)
Tel 072-853 81 33
Mail: hamnchef

Ansvarsuppgifter

 • Att tillse, att hamnens inventarier befinner sig i brukbart skick och, om så icke är fallet att omedelbart förelägga styrelsen förslag till bristensavhjälpande
 • Anvisa hamnplatser i samråd medstyrelsens övriga ledamöter
 • Tillse att samtliga båtars förtöjningar är av fullgod beskaffenhet
 • I övrigt övervaka att gällande hamnregler efterlevs
 • Ansvarig för klubbens profil/klädesförsäljning
 • Klubbansvarig
  Ansvarig för nycklar
  Vakttjänst
  Miljö/Sopor
  Lokal/klubbhus
 • Vinteransvarig
  Ansvarar för vinterverksamheten
  Förråd
  Konservering
  Städ/arbetsdag som berör vinterverksamheten

Kassör
Fredrik Fremberg (Båt: Bayliner 285)
Tel: 070-454 22 44
Mail: kassör

Ansvarsuppgifter

 • Ekonomisk Ansvarig
  Hantera klubbens leverantörsfakturor
  Betala klubbens utgifter
  Att inkassera och förvalta klubbens avgifter och övriga intäkter
 • Att föra klubbens räkenskaper, vilka avslutas och redovisas för kalenderår
 • Ha räkenskaperna avslutade för revision i januari
 • Att avge kassarapport vid klubbens ordinarie möten och styrelsens sammanträden

Sekreterare

Robin Thim (Båt: Regal)
Tel: 070-699 74 21
Mail: sekreterare

Ansvarsuppgifter

 • Att föra noggranna protokoll såväl vid klubbens som styrelsens sammanträden 

Suppleant / Vice Hamnchef
Tomas Sundström (Båt: Flipper 720)
Tel: 070-789 02 31
Mail: Vhamnchef

Ansvarsuppgifter

 • I händelse av hamnchefens frånvaro fullgöra dennes uppgifter
 • Supportera och avbelasta hamnchefen med dennes uppgifter
 • Bryggansvarig
  Ansvarig för att förtöjningar är korrekta
  Bommar
  Flöten
  Grindar
  Staket
 • Vinteransvarig
  Ansvarar för vinterverksamheten
  Förråd
  Konservering
  Vatten
  Städ/arbetsdag som berör vinterverksamheten

Suppleant
Magnus Halvarsson (Båt: Flipper 230 HT)
Tel: 073-684 05 12
Mail: Suppleant

Ansvarsuppgifter

 • Klubbmästare
  Ansvarig för gemensamma tillställningar/fester
  Engagerad i frågor kring klubbholme
  Medlemsförmåner
  Utbildningar/kurser

Du kan även skicka ett mejl till hela styrelsen


ABK ingår i följande organisationer:

SBU, Svenska båtunionen
SMBF, Saltsjöns-Mälarens Båtförbund
KVF, Kyrkhamns Varvsförening
båtklubbarnasdag.se, Båtklubbarnas dag

Funktionärer 2019

Miljöombud 2019
Pierre Martin

Valberedning 2019
Roger Lundgren
Urban Hiärne

Ungdomsansvarig 2019
Roger Persson
Ian Bade

Revisorer
Anders Wannfors
Lennart Olsson