Avgifter

Avgifter för Alvikens Båtklubb 2021
Avgifter för Alvikens Båtklubb 2020 - antagna vid årsmötet den 25 mars 2021
 
Benämning Pris    
 
Grundavgifter:
Inträdesavgift (ny medlem) - Not 1 8000 kr

Årliga avgifter:​​​​​
Medlem årsavgift (aktiv medlem) - Not 2 500 kr
Medlem årsavgift (passiv medlem) - Not 2 500 kr
Hedersmedlem årsavgift 0 kr

Sommarsäsong 15 april - 14 oktober:
Bryggmeterhyra - Not 2 900 kr

Halverad vintersäsong: 15 oktober - 30 november, 1 mars-15 april
Fast avgift - Not 3 Bryggmeterhyra /2

Vintersäsong 15 oktober - 14 april:
Bryggmeterhyra - Not 4 900 kr
El förbrukning is propeller (gemensam) - Not 5 rörlig
El förbrukning egen båt (enskild via mätare) - Not 5 rörlig

Övriga avgifter:
Utebliven närvaro vid arbetsplikt / tillfälle - Not 6 2000 kr
Påminnelseavgift faktura (om ej stadgad avgift betalats inom föreskriven tid) 100 kr
Ny/extra nyckelblipp 300 kr
Klubbtröja 450 kr
Vimpel 150 kr 
 
Bastuavgift                                                                                                             100 kr

Not
1 - Faktureras vid inträde. I avg ingår nyckel, tröja, vimpel samt tillgång till bom och flöte i gott skick
2 - Faktureras i förskott årligen efter årsmötet - 20 dagars faktura via mejl. (Faktisk bomplats debiteras)
3 - Faktureras om båt ligger kvar efter sommarsäsong och ej är anmäld som vinterliggare
4 - Faktureras i förskott och efter anmäld som vinterliggare. (sommar - bomplats debiteras)
5 - Faktureras i efterskott och efter avläsning
6 - Faktureras i efterskott. Vid giltig frånvaro och av styrelsen godkänd debiteras ingen avgift

 
Foto; Lennart Collan
Foto; Lennart Collan