Ordningregler vinter

Sommarsäsong: 15 april -  14 oktober
Förlängd sommarsäsong: 15 oktober - 30 november
Vintersäsong: 15 oktober - 14 april


 

Skicka in kopia på ditt försäkringsbevis

 • (max 50 MB)

Ordningsregler


Allmänt
 • Se till din båt minimum en gång per 14:e dag eller efter kraftig vind, kan man inte så ska man säkra att klubbkompis gör det.
 • Kolla samtliga båtar när man är på plats, meddela berörd person om det ser illa ut.
 • Säkra och dubbelkolla förtöjningar innan snön och isen lägger sig.
 • Undvik att gå på bommar och dess plankor, risken att dratta i är högre under vintersäsong.
 • Ha telefonlistan tillgänglig för att snabbt kunna meddela, en sitter i klubbhuset på anslagstavlan.

Din båt
 • Båt med inombords - motor/er skall konserveras innan det är risk för minusgrader på fackmannamässigt vis.l
 • Båten ska vara nogrannt förtöjd och vara placerad på utsedd båtplats enligt hamnchefens instruktioner
 
El
 • Elskåpet och vilka säkringar till vad? 19-21=El centralerna, 22-24=stolparna
 • Max förbrukning passiv båt ca 500w och frostvakt
 • Inga kupevärmare får användas
 • Säkra att ev element är fastgjort och inte kan välta
 • Använd endast korrekt IP-klassade kablar.
 • Kostnaden uppgår till egen förbrukning + fast kostnad bl a del av kostnaden för bruk av DE-icer’s
 • Egen förbrukning mäts av klubben’s tillhandahållna mätare och baserars på faktisk kostnad kw/h.
Länspumpar
 • Ligger i boden, kod till låset kan kvitteras ut genom hamnkaptenen.
 • Hur fungerar det,  om ni inte vet kontakta våra hamnkapten Roger L
När det snöat
 • Skotta snö och sopa av framför båt och gemensama platser som bryggentre och p-plats om du är på plats.
 • Håll koll på strömkablarna...
Hamnen
 • Om du mot all förmodan inte kan flytta din båt innan den 15 oktober och behöver ligga kvar måste du kontakta hamnchef omgående för att få tillstånd.
 • Samtliga vinterliggare som anmält sig via hemsidan kommer att faktureras i förskott och vi ber er hålla extra utkik i mejlinkorgen under september månad.
 • Vi vill vara extra tydliga att meddela att de som INTE har tillstånd att stanna kvar i hamnen efter den 15 oktober och heller INTE anmält sig som vinterliggare kommer att bli fakturerad full vinteravgift inkl gemensam el för is propellrar om båten ligger kvar efter detta datum.
Vänligen respektera avsatt datum!

Klubben
 • Klubbhuset är som regel stängt under vinter. Är du där, kolla att allt ser OK ut.
 • Önskar du använda klubbhuset, kontakta Hamnkapten, Roger L.
Försäkring
 • Försäkringsbevis måste registreras och skickas in till vinteransvarig.
Tips
 • Vi rekommenderar ej låst båt.  Försvårar om olyckan är framme och båtar måste flyttas
 • Arbeta aldrig ensam!!
 • Ring en klubbkompis om du behöver utföra besvärliga/riskfyllda arbeten.