Arbetslag

Som medlem i ABK tillhör du ett arbetslag. Nedan kan du se vilket arbetslag du tillhör.
Du blir kallad till arbetspass via mejl.
Arbetsledaren fördelar arbetet, sammaställer närvaro och skickar in rapport via hemsidan.

Alla medlemmar inom ABK har ett solidariskt ansvar att sköta om klubben oasett vilken grupp man tillhör - året runt.
Om du ser brister eller felaktigheter inom området så samla ihop klubbkamrater och försök lösa problemet. Det går också bra att kontakta någon i styrelsen för rådfrågning och hjälp - Kontaktuppgifter till styrelsen

Isbrytare & Vintersäsong

Arbetsuppgifter
Montera och demontera De-icers, rengöring, förvaring


Arbetsledare
T.Sundström

Team
T.Lindblom
M.Halvarsson
A.Vall
U.Rahmat
H.Hagberg
H.Jonsson
Y.Urtubia
 

Bastu

Arbetsuppgifter
Grovstädning av bastun samt inventera och reparera skador

Arbetsledare
P.Martin

Team
T.Rönnlund
R.Viitanen
C.Kågström
A.Kadenic
A.Malgodal
O.Larsson-Selenius

 

Miljö & Avfall

Arbetsuppgifter
Utföra framtagna egenkontroller


Arbetsledare
A.Wide

Team
F.Drougge
M.Hård af segerstad
U.Österberg
T.Flink
S.Berg
H.Häger

 

Snickare & Målare

Arbetsuppgifter
Underhåll av husfasad, bryggdäck och klubbholme


Arbetsledare
T.Liddin

Team
B.Ericsson
P.Mansfield
B.Lennström
A.Wannfors
A.Öberg
D.Kolodziej
J.Artem Henriksson
J.Månsson
N.Wahlström
 

Bryggor & Färskvatten

Arbetsuppgifter
Bommar, boj, och flöten samt bryggjärn och färskvattensystem

Arbetsledare
P.Eriksson

Team
B.Hagberg
K.Marthon
S.Cosic
P.Johansson
K.Frykenstam
J.Eneqvist
L.Collan
I.Arastoupour
J.Eriksson
 

Städ

Arbetsuppgifter
Grovstäd klubbhus, grillar och klubbholme


Arbetsledare
L.Sjöö

Team
L.Madigan
J.Pettersson
M.Wahlström
C.Carlsson
B.Cebbar
J.Ivarsson
M.Roos
M.Rohdin
O.Henriksson
A.Skalin
U.Hermansson
F.Bergström

 

El, Brand & Personsäkerhet

Arbetsuppgifter
Säkra el-installationer, Kontrollera utrustning för brand-personsäkerhet

Arbetsledare
A.Wide

Team
S.Ölcer
P.Lundberg
A.Von Zeipel
P.Sundqvist
M.Lee
J.Arnebrandt

 

Grovavfall

Arbetsuppgifter
Bortforsla grovavfall från hamnområdet


Arbetsledare
R.Cameron

Team
R.Wedin
P.Rosendahl
C.Jolinder