VÄLKOMMEN TILL
ALVIKENS BÅTKLUBB


Alvikens båtklubb (ABK) är en ideell förening och startades 1922. Klubben ligger vackert belägen i Alvik strand med utsikt över Essingeöarna intill restaurang Sjöpaviljongen och bostadsområdet vid Tranebergs Strand.

Vi är idag 73 st aktiva medlemmar och kan tillgodse samtliga med sommarplats och tar in nya medlemmar efter kölista.

Vi erbjuder våra medlemmar möjlighet till att vinterförvara båten isfritt i sjön under vinterhalvåret

Vill du bli en av oss och ställa dig på kö för båtplats i hamnen, kan du ansöka direkt via vårt webbformulär så återkommer vi till dig när ledig plats finns.

Kalender

Aktuellt i ABK

2022-09-28:
Motioner UVF årsmöte

Har du synpunkter eller ideer om UVF och dess verksamhet?
ABK är medlem i UVF, det är alltså klubben som är medlem och inte du som enskild nyttjare. UVF håller årsmöte i perioden mars -april, samma period som vi.
Då det är klubben som är medlem så är det endast klubben som kan motionera till UVF och inte enskild nyttjare, UVF har en deadline för motioner 1 februari.
För att vi som klubb och styrelse ska kunna behandla motioner till UVF så har vi styrelsen satt en deadline för våra medlemmar att sända in förslag till motion, 31 oktober.
Motioner mailas till vår årsmötesdelegat robin.thim@siemens.com
-Vill du lämna in en motion till UVF (Varvsföreningen)?
Vänligen följ nedan mall så att motionernas struktur blir likvärdiga.

1. Rubrik
Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.

2. Vad vill du att klubben ska göra?
Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

3. Syfte (motivering)
Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.

4. Att-satser
Jag/vi föreslår därför årsmötet besluta att:…

5. Avslutning
Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 oktober 2022.


OBS det finns även andra vägar att påverka driften i UVF, vi ser mer än gärna att ni som nyttjar och ligger på varvet söker en plats i styrelsen UVF, varvsgruppen eller team Båtbottentvätt.
I dagsläget ingår Ola Andersson i varvsgruppen från ABK, han kan således informera och ta emot synpunkter, abkvarv@uvf.one
På hemsidan UVF.one så kan man under fliken kontakt maila in synpunkter och förslag ang verksamheten.

Med vänlig hälsning
Styrelsen ABK