VÄLKOMMEN TILL
ALVIKENS BÅTKLUBB


Alvikens båtklubb (ABK) är en ideell förening och startades 1922. Klubben ligger vackert belägen i Alvik strand med utsikt över Essingeöarna intill restaurang Sjöpaviljongen och bostadsområdet vid Tranebergs Strand.

Vi är idag 73 st aktiva medlemmar och kan tillgodse samtliga med sommarplats och tar in nya medlemmar efter kölista.

Vi erbjuder våra medlemmar möjlighet till att vinterförvara båten isfritt i sjön under vinterhalvåret

Vill du bli en av oss och ställa dig på kö för båtplats i hamnen, kan du ansöka direkt via vårt webbformulär så återkommer vi till dig när ledig plats finns.

Kalender

Årsmötet 2020

Tisdag den 17 mars hade ABK planerat att hålla det årliga årsmötet på restaurang Sjöpaveljongens övervåning.

Pga rådande omständigheter med coronaviruset vill styrelsen härmed meddela att årsmötet är INSTÄLLT och kommer flyttas fram (obestämd tid).

Ny kallelse kommer skickas ut i god tid med nytt datum för årsmötet.

Har du frågor eller funderingar, vänligen tveka inte att kontakta Ordförande Niklas Lundgren eller Vice Ordförande Urban Hiärne.

Senaste nytt

Senaste nytt från Livetombord.se

Aktuellt i ABK

Vill du skriva en motion?

Enligt stadgarna skall eventuella motioner till årsmötet lämnas i så god tid att dessa kan tas upp i kallelsen till årsmötet. 

En motion till årsmötet bör vara en fråga som berör klubben och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för årsmötet att ta ställning till. 

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas. 

1. Rubrik Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om 

2. Vad vill du att klubben ska göra Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. 

3. Syfte (motivering) Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör 

4. Att-satser Jag/vi föreslår därför årsmötet besluta att:… 

5. Avslutning Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 februari 2020. 
Motioner kan med fördel e-postas till niklasniklaslundgren@gmail.com märk med
’motion Alvikens båtklubb’

Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av årsmötet, se stadgarna. Förslag från enskilda medlemmar mottages när som helst av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller bedöma och hänskjuta förslaget till årsmötet för beslut. 

Läs hela inlägget »
2019-09-19
Vintersäsong 2019
2019-08-19
Båtklubbarnas dag 31 augusti
2019-06-28
Invigning ABK Klubbholme 13 juli
2019-04-10
Protokoll årsmötet 2019 justerat och arkiverat