El

El på bryggorna
Vi har sju stycken el stolpar placerade utmed bryggorna. Det kan användas för att ladda båtens batteri, generera landström etc.

På sommaren kan uttagen snabbt bli upptagna av båtar som ligger med landström. Var snäll och inte rycka ut någon annans kabel utan att fråga ägaren först. Det finns adaptrar att köpa på närmaste båttillbehörsbutik så så stolpens uttag får flera uttag än de inbyggda.
Tänk bara på att stolpen inte kan generera hur mycket ström som helst och vid överbelastning får ingen båt ström.

Båtar som ligger med landström
Samtliga båtar som ligger med landström måste ha en jordfelsbrytare inne i båten.

På varje stolpe sitter automatisk jordfelsbrytare som slår av strömmen om det blir för hög belastning.

Inne i klubbhuset sitter en säkringsbox ovanför köket. Där kan det också brytas vid överbelastning.

Lampor och ljus på bryggan
Vid grinden mot bryggan och klubbhuset sitter starka strålkastare med rörelsesensorer. Dessa slås på automatisk om någon närmar sig området. Det är dels bekvämt för våra medlemmar med bra ljus vid mörker men skrämmer även bort oinbjudna gäster.

Varje elstolpe har en ljuslykta inbyggd. Dessa står tända på natten. Ett bra sätt att se så stolpen har ström, är att se om det lyser från lyktan. Är lyktan släckt är stolpen strömlös. Se först säkringen i stolpen, är den ok, se säkring i klubbhuset.

 

Elstolpar placerade på bryggorna
Elstolpar placerade på bryggorna
Adapter som passar till elstolpen CEE-hane - Schucko-hona
Adapter som passar till elstolpen CEE-hane - Schucko-hona
Strålkastare med rörelsesensorer
Strålkastare med rörelsesensorer