Årsmöte 2017


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I ALVIKENS BÅTKLUBB
Onsdagen den 22 mars kl. 19:00 på Kullens uteservering, Tranebergsplan 6.
(uteserveringen kommer att vara uppvärmd)

Det finns möjlighet att beställa mat och dryck innan mötet för er som är hungriga till självbekostnad

Dagordning
1. Mötets öppnande och fastställande att mötet är behörigen utlyst.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen.
6. Genomgång och godkännande av balansräkningen.
7.Revisorernas årsberättelse och godkännande av den.
8. Stryrelsens ansvarsfrihet.
9. Förslag till budget för 2017.
10. Fastställande av budget enligt förslag.
11. Funktionärsval med tillträde 2017
12. Rapporter och information.
13. Övriga frågor.
14. Mötets avslutande.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter