Sophantering

Vi har nu införskaffat miljöstationer till båtklubben. Stationerna är placerade vid första grinden till vänster.
Det finns beskrivning på varje kärl vad som får slängas och inte för att underlätta sorteringen.
Kärlen tömns varannan vecka under hela sommarperioden.
Våra kärl:
Brännbart 660L
Wellpapp 330L
Plast 330L
Glas 140L
Hushållssopor och pantburkar slängs som vanligt i de befintliga stationerna.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen


-

-