Aktuellt

2016 > 02

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I ALVIKENS BÅTKLUBB
Tisdagen den 22 mars kl. 19:00 på Kullens uteservering, Tranebergsplan 6.
(uteserveringen kommer att vara uppvärmd)

Det finns möjlighet att beställa mat och dryck innan mötet för er som är hungriga till självbekostnad

Dagordning
1. Mötets öppnande och fastställande att mötet är behörigen utlyst.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen.
6. Genomgång och godkännande av balansräkningen.
7.Revisorernas årsberättelse och godkännande av den.
8. Stryrelsens ansvarsfrihet.
9. Förslag till budget för 2016.
10. Fastställande av budget enligt förslag.
11. Funktionärsval med tillträde 2016
11.1 Val av ordförande på 2 år Peter Sverdrup
11,2 Val av kassör på 2 år Fredrik Fremberg
11.3 Val av styrelsesuppleant på 1 år Fredrik Drougge
11.4 Val av webbmaster på två år Niklas Lundgren
11.5 Val av revisor på 2 år Hanz Häger + 1
12. Rapporter och information.
13. Övriga frågor.
14. Mötets avslutande.
Läs hela inlägget »

Årsmötet planeras att hållas den 22 Mars 2016.
Vi har inte bestämt lokal ännu mer förväntar oss få komma med besked inom kort.

Mejl kommer skickas ut till samtliga medlemar med inbjudan inom kort.

MVH/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Gå med och få vårt nyhetsbrev
fyll i din e-post adress i fältet nedan

När du klickat på skicka kommer ett bekräftelsemejl till den angivna mejladressen.
Klicka på länken i det mejlet så registrerar du dig för ABKs nyhetsbrev
 

Foto; Lennart Collan
Foto; Lennart Collan