Kursstart etapp 1 av 4

Imorgon (måndag 11/4) startar kursen för er som anmält er för förarbevis eller kustskepparen.
Kursen kommer äga rum i 4 st etapper där varje ettapp är 3 timmar lång.
Vi ber Samtliga medlemmar som inte ska delta i kurserna att inte springa ut och in i klubbhuset dessa tillfällen då det kommer vara kurslokal.

-

-