Aktuellt

2015

Den 15 oktober är sista dagen för alla som ligger under sommarsäsongen.
Efter den 15 oktober skall alla båtar vara borta från hamnen (gäller ej de som är vinterliggare)
Viktigt att detta följs, klubben blir bötfälld om en kontroll utförs.
Vet du att din båt inte kommer lämna hamnen innan den 15 oktober, kontakta hamnchef omgående

 

Läs hela inlägget »

Hoppas alla har haft en fin sommar och att den fortsätter länge och väl. ABK stödjer båtklubbarnas dag och som en trevlig avslutning på dagen har vi ordnat med Jazz-kväll med artister av ypperlig kvalité.

Alla är välkomna och eventet är kostnadsfritt men en slant till bandet som "ställer upp" uppskattas säkerligen

www.båtklubbarnasdag.se

Smooth jazz under sommarkvällen

"Seth Olofsson och Anders Wihk skapar genom sitt melodiösa och lyhörda spel en atmosfär av tillit och gemenskap. Alla människor behöver stunder av vila och uppbyggelse men också att bli utmanade och få öppna sina sinnen för nya perspektiv. Lyssna till vackra sånger och improvisationer kryddade med Seths och Anders lågmälda betraktelser i den härliga sommarkvällen. Tillsammans med sina medmusiker bjuder de även på jazz och andra sommarpärlor” 

Medverkande: 
Seth Olofsson – Sax
Anders Wihk – piano
Lars "Tarzan" Gustafsson – gitarr
Urban Werner – bas
Victor Gustafsson – trummor

Välkomna samtliga ABK medlemmar!

Läs hela inlägget »

Nya utemöbler till bryggan är levererade.

Läs hela inlägget »

Imorgon (måndag 11/4) startar kursen för er som anmält er för förarbevis eller kustskepparen.
Kursen kommer äga rum i 4 st etapper där varje ettapp är 3 timmar lång.
Vi ber Samtliga medlemmar som inte ska delta i kurserna att inte springa ut och in i klubbhuset dessa tillfällen då det kommer vara kurslokal.

Läs hela inlägget »

Nu är det fler som anmält sig i efterhand och vi har endast 3 st platser kvar.
Kursstart är den 11/5 i klubbhuset.

FÖRST TILL KVARN!
 

Läs hela inlägget »

Roligt att se att så många tar chansen att ta förarbevis eller kustskepparen!

Vi kommer hålla kursen i 3 timmarspass under 4 st tillfällen kvällstid.
Datum och tid är:
11/5 kl 19:00-22:00
13/5 kl 19:00-22:00
25/5 kl 19:00-22:00
27/5 kl 19:00-22:00

Plats: Klubbstugan

Det finns 5 st platser kvar om du vill anmäla dig
Först till kvarn! 

Anmälan görs via formuläret på hemsidan.

Samtliga anmälda deltagare kommer få ett separat mejl med mer information.

 

Läs hela inlägget »

Försäkringsnyheter 2015

  • Allrisk upp till 50’000 kr. Ingår i helförsäkring för medlemmar.
  • Utökat område under juni, juli, augusti ingår i helförsäkring för medlemmar.
  • Maskinskada ingår för medlem och för motorer upp till... läs mer
(klicka på länken nedan)

http://www.svenskasjo.se/pdf/SvenskaSjo_nyheter_2015.pdf

 

Läs hela inlägget »
Kurser för Nautisk kompetens kommer hållas i Maj.

Registrera dig för kursen direkt på hemsidan
Sista anmälningsdatum är 19 April-15
Gå direkt till registreringen här
Läs hela inlägget »

Denna säsong kommer vi kontrollera att samtliga medlemmar innehar nautisk kompetens som minst förarbevis, vilket står att samtliga medlemmar skall inneha i ABK´s stadgar.

Under två tillfällen våren 2015 kommer vi erbjuda möjlighet att gå kurserna för nautisk kompetens och införskaffa  det till rabatterat självkostnadspris i vår klubbstuga.

Exakta datum kommer.
Ni som vill medverka anmäler er via hemsidan. Anmälningsformulär finns under medlemsfliken på Arkivet.

Utbildningar som erbjuds:
- Förarbevis
- Kustskepparexamen

Läs hela inlägget »

OBS!! Ändrad mötesplats för ABKs årsmöte.
Vi kommer hålla hus i Båtviken som är beläget i Minneberg.
Adress: Svartviksslingan 81 är närmast gata, därifrån ett stenkast ner mot vattnet ligger Båtviken. Vi kommer hålla mötet där i det Gröna huset.

Vi räknar med att samtliga medlemmar kommer och hoppas på ett trevligt möte.

Vi öppnar dörrarna för mingel kl 18:00 där du har chans att träffa dina båtgrannar.
Mötet startar kl 19:00 och håller på till kl 21:00

Vi bjuder på kaffe och fika

Välkomna!

Läs hela inlägget »

Onsdagen den 18 mars kl. 19:00 i klubbhuset

Dagordning
1. Mötets öppnande och fastställande att mötet är behörigen utlyst.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen.
6. Genomgång och godkännande av balansräkningen.
7. Revisorernas årsberättelse och godkännande av den.
8. Stryrelsens ansvarsfrihet.
9. Förslag till budget.
10.Fastställande av budget enligt förslag.
11.Funktionärsval med tillträde 2015

Val av vice ordförande på 2 år: Urban Hiärne

Val av sekreterare på 2 år: L-G Jonsson

Val av hamnchef på 2 år: Roger Lundgren

Val av styrelsesuppleant på 1 år: Fredrik Drougge

 

Val av revisor på 2 år: Fredrik Fremberg

 

12.Rapporter och information.
13.Övriga frågor.
14.Mötets avslutande.


Lars-Gustaf Jonsson

Läs hela inlägget »

Den 26/1-15 håller vi styrelsemöte i klubbhuset

Läs hela inlägget »

Gå med och få vårt nyhetsbrev
fyll i din e-post adress i fältet nedan

När du klickat på skicka kommer ett bekräftelsemejl till den angivna mejladressen.
Klicka på länken i det mejlet så registrerar du dig för ABKs nyhetsbrev
 

Foto; Lennart Collan
Foto; Lennart Collan