Städdag på Lördag

Hej alla medlemmar i ABK
På lördag är det obligatorisk städdag på båtklubben. Du som medlem är indelad i ett städteam. Se din uppgift samt vilka båtgrannar du städar med i månadsutskicket i din mejl. Vi samlas kl 11:00 på bryggdäcket för uppstart och avslutar när vi är klara med samtliga uppgifter. 

Kan du inte delta måste du meddela Hamnchef (076-853 81 33) snarast
Arbetsledare: Roger Lundgren (Hamnchef)
Vice arbetsledare: Urban Hiärne (Vice ordf)

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter