Årsmöte 22 Mars

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I ALVIKENS BÅTKLUBB
Tisdagen den 22 mars kl. 19:00 på Kullens uteservering, Tranebergsplan 6.
(uteserveringen kommer att vara uppvärmd)

Det finns möjlighet att beställa mat och dryck innan mötet för er som är hungriga till självbekostnad

Dagordning
1. Mötets öppnande och fastställande att mötet är behörigen utlyst.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen.
6. Genomgång och godkännande av balansräkningen.
7.Revisorernas årsberättelse och godkännande av den.
8. Stryrelsens ansvarsfrihet.
9. Förslag till budget för 2016.
10. Fastställande av budget enligt förslag.
11. Funktionärsval med tillträde 2016
11.1 Val av ordförande på 2 år Peter Sverdrup
11,2 Val av kassör på 2 år Fredrik Fremberg
11.3 Val av styrelsesuppleant på 1 år Fredrik Drougge
11.4 Val av webbmaster på två år Niklas Lundgren
11.5 Val av revisor på 2 år Hanz Häger + 1
12. Rapporter och information.
13. Övriga frågor.
14. Mötets avslutande.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter