Uppdaterade båtplatser

Under 2016 har vi ändrat ett flertal båtplatser. På anslagstavlan i klubbhuset kommer den uppdaterade hamnlistan att hänga.
Viktigt att du ser över om din båtplats har ändrats.

Detta kommer även att meddelas under årsmöte i Mars/April.

För mer info, kontakta hamnchef Roger Lundgren

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter