OBS!! Alla båtar måste lämna hamnen

Den 15 oktober är sista dagen för alla som ligger under sommarsäsongen.
Efter den 15 oktober skall alla båtar vara borta från hamnen (gäller ej de som är vinterliggare)
Viktigt att detta följs, klubben blir bötfälld om en kontroll utförs.
Vet du att din båt inte kommer lämna hamnen innan den 15 oktober, kontakta hamnchef omgående

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter