Varvsföreningen har fått nya stadgar

Varvsföreningen har under 2013 ombildats till en medlemsförening.
Mer info om detta kan fås på ABK:s årsmöte 2014 och på kyrkhamns hemsida
Här finns de nya stadgarna att läsa
Se stadgarna

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter