ABK - Sommarfaktura

Äntligen har sommarsäsongen startat igång på ABK (15 april) och det fylls på med båtar i hamnen för varje vecka som går. 
Det betyder också att sommarens faktura kommer skickas ut inom ett par dagar.

Styrelsen vill uppmana samtliga medlemmar att hålla extra utkik i mejlinkorgen de närmsta dagarna. Fakturan skickas ut till den mejladress du angett i BAS med 20 dagars förfallodatum och vi ber samtliga att betala den i tid - dels för att minimera extra arbete för styrelsen men också för att du ska slippa påminnelseavgifter.

OBS. Ibland kan fakturan hamna i skräpposten om du inte registrerat ABK som en säker mejladress. Håll därför även utkik i din SKRÄPPOST de närmsta dagarna.

Om du inte fått någon faktura innan den 10 maj är det viktigt att du tar kontakt med ordförande och meddelar detta. 
Kontakt: niklas1032@gmail.com

Avgifter för 2024:
Bryggmeter avgift är 1200 kr/bryggmeter
Aktiv medlemskap 500 kr
Passivt medlemskap 500 kr
Inträdesavgift 10.000 kr (engångsbelopp, gäller endast nya medlemmar)

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen ABK

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter