Tips inför säsongen

Innan sjösättningen kan man med fördel ge motorn en översyn. Följande punkter är viktiga att kontrollera: Smörjsystemet, kylsystemet, bränslesystemet och elsystemet. Efter sjösättningen kan också diverse problem uppstå, längre ner följer några råd.

Smörjsystemet:
Om du inte bytte olja och oljefilter i höstas är det hög tid för det nu. Varmkör motorn och stäng därefter av den. Varm olja är mer lättflytande och därigenom enklare att få ur. Använd en särskild oljelänspump. Fyll därefter på med ny motorolja av god kvalitet och med rätt specifikation och viskositet. Information om detta finner du i motorns instruktionsbok. Använd motorolja av motorfabrikantens eget märke, eftersom du då kan vara säker på att din motor kommer att  må som allra bäst. Samma sak gäller oljefiltret. Montera detta genom att stryka lite motorolja med pekfingret längs gummikanten (anläggningsytan) och skruva därefter fast det. Använd handkraft. När det tar emot drar du ett halvt varv till, inte mer. Efter oljebytet bör du varmköra motorn och kontrollera oljenivån på stickan med jämna mellanrum.

Kylsystemet:
Innan sjösättning måste alla slangar, bälgar etc av gummi kontrolleras mycket noggrannt. Gummidetaljer åldras och sprickor kan uppstå. Vid tveksamheter rekommenderas byte. Kontrollera och dra även åt slangklämmor. Drivknutsbälgen bör regelmässigt bytas vartannat år. Kontrollera även att avtappningskranar och övriga detaljer på kylsystemet håller tätt. Om du har ett slutet kylsystem (färskvattenkylning) så är det stor sannolikhet att du har en offeranod. Denna brukar monteras i värmeväxlaren, och utifrån ser den ut som en fyrkantig eller sexkantig mässingskruv. Om anoden är bortfrätt till mer än 50% rekommenderas byte. Glykolvattnet bör bytas vart tredje år. Kontrollera fryspunkten och använd alltid original glykol efter motortillverkarens rekommendation. Annan glykol har oftast inte de antikorrosiva egenskaperna som skyddar kylkanalerna. Observera att olika glykolsorter inte kan blandas med varandra, utan man skall fylla på med samma sort som tidigare.
 
Bränslesystemet:
Inför säsongen är det bra att byta bränslefilter, både det på motorn och insatsen till det vattenavskiljande filtret mellan tank och motor. Även här är det väsentligt att använda originalfilter, eftersom dessa är rätt konstruerade för att motstå smuts och andra partiklar som kan täppa igen motorns bränslesystem.  Kontrollera och dränera ev. vatten som kan finnas i det vattenavskiljande filtret. Syna noggrant alla bränsleslangar. En trasig slang kan inte bara orsaka motorstopp, en stor brandfara föreligger också.
 
Elsystemet:
Kontaktspray och 5-56 är bra att ha ombord. Montera ur instrumentpanelen och lossa kontakterna, putsa och spraya ytorna för bästa kontakt. Gör samma på motorns alla anslutningar, och kontrollera även anläggningsytorna på batteriets polskor, samt generatorns och startmotorns anslutningar. Kontrollera även huvudströmbrytarens funktion. Det finns ett antal olika varianter av huvudströmbrytare, och de billigaste som man köper får en 100-lapp håller inte så många år, så den kan behöva bytas ibland. Elproblem är vanliga orsaker till att motorn inte går igång, eller inte går som den skall.

Transmissioner (drev och backslag)
Om oljan inte byttes i höstas gör du det nu. Anoder på AQ-drev och S-drev skall bytas. Innanför propellern finns en anodring, och på AQ-drevet sköld sitter det oftast en till. Byt om 50% är bortfrätt. Använd zink om du kör båten i saltvatten eller i bräckt vatten, och använd magnesium om du kör båten i sötvatten.

Kontroller drevets ytskikt och måla vid behov. Metallrena ytor måste grundmålas och bättringsmålas.

Kontrollera backslagets propelleraxelttätning. Fyll på fett och pressa ner, eller öppna läppen och tryck in en sträng fett om du har en gummipackbox, s.k. "Black Jack". Denna skall bytas regelmässigt vart sjunde år.

Efter sjösättning kan diverse problem ibland uppstå.

Här följer en kort liten sammanställning av några vanliga problem.

"Motorn går varm":

  • Om kylsystemets kapacitet är nedsatt får motorn inte tillräcklig kylning. Detta medför att motorn går för varm och skador kan uppstå. Orsakerna kan vara flera. T.ex. kan sjövattenpumpen ha otillräcklig kapacitet. Ibland räcker det inte med att enbart byta impeller, pumpen kan behöva renoveras, med byte av kam och pumplock, och kanske också axeln. Dessa detaljer slits och inverkar negativt på pumpens kapacitet. Impellern bör du dock noggrannt kontrollera och regelmässigt byta vartannat år. Den är mycket viktig för kylvattenflödet, så det är verkligen viktigt att använda en impeller i originalkvalitet.
  • Sjövattenkylda motorer i synnerhet kan ha trånga kylvattenkanaler beroende på saltets korrosiva inverkan. I detta fall måste ett större renoveringsjobb påbörjas, och det är snarare ett vinterjobb.
  • Andra orsaker kan vara att värmeväxlaren och/eller oljekylaren är igensatt och på så vis så minskas genomströmningen av kylvatten. Man kan ofta relativt enkelt rensa insatserna genom att öppna gavellocken. Byt packningar när locken återmonteras.
  • Termostatens funktion är att öppna upp för kylvattnet när motortemperaturen når ett förutbestämt gradtal. Om den inte fungerar som den skall kan detta påverka kylningen negativt. Du kan kontrollera termostatens funktion genom att lägga den i en kastrull tillsammans med en stektermometer. Notera vid vilket gradtal den börjar öppna och när den är helt öppen. Jämför med det som står instansat på den. Om värdena inte överensstämmer måste termostaten bytas.


"Motorn kommer inte upp i varv":

  • Detta problem uppkommer särskilt på båtar med bensinmotorer, och kan bero på antingen för liten bränsletillförsel beroende på igensatta bränslefilter, och/eller att tändningen inte står rätt. Receptet är att byta bränslefilter och ställa tändningen med stroboskoplampa exakt efter de värden som man finner i verkstadshandboken.
  • Om det ändå inte blir rätt varvtal kan ett byte av ingående tänddetaljer vara nödvändigt. Byt åtminstone tändstift, rotor, spetsar, lock och kondensator.
  • Kontrollera även motorns kompression. En "trött" motor gör att effekten ofta blir otillräcklig, och detta i kombination med en båt som man genom åren har lastat full med diverse tillbehör gör att ett propellerbyte kanske vore på plats. Rådgör med din närmast auktoriserade servicetekniker.


Källa: http://www.hamnen.se/batkunskap/batteknik/fredriks-motorskola-del-6-tips-infor-sasongen.html