Guider & tips

Här hittar du bra tips och trix som underlättar ditt båtägande

Det här är ditt nya blogginlägg. Vi har lagt till denna text och bild som exempel på vad du kan göra. Nu är det bara för dig att skriva din egna text, lägga in bilder, video… ja, vad som helst. Du kan ändra allt och även ta bort det du inte vill ha.

 

För att redigera denna text, peka här och klicka på knappen ”Redigera text”. Bilden kan du ändra eller ta bort i ”Ändra bild”. För att dra in nya block klickar du först på knappen ”Skapa innehåll” och väljer sedan vad du vill ha.

Läs hela inlägget »

En liten dos medetomidin i båtfärgen gör att havstulpanerna inte sätter sig på båtens skrov. Larverna blir hyperaktiva och simmar förbi istället för att slå sig ner på skrovet.
Medetomidin brukar annars ha en motsatt effekt. Det används i sömnmedel för hundar och katter.


Att ämnet är verksamt mot havstulpaner har man kommit i projektet "Marine Paint", där 27 forskare från Chalmers och Göteborgs universitet samarbetar för att få fram en effektiv båtfärg mot framförallt havstulpaner men även alger och musslor.

I fjol började forskarna måla med en färg som innehöll medetomidin. Man målade plattor: den ena sidan med medetomidinfärg, den andra lämnade omålad. Efter ett halvår var den omålade sidan full av havstulpaner. På den målade sidan fanns inte en enda.

Källa: http://www.hamnen.se/batkunskap/batagarens-gor-det-sjalv/soemnmedel-i-bottenfaergen-skyddar.html

Läs hela inlägget »

Ordentlig motorvård ger din motor förlängt liv och vinterförberedelserna är särskilt viktiga. Instruktionsboken berättar vad som bör göras, hur och vilka material som ska användas. För den något så när händige är det här saker som det går att göra själv. Annars får man ta hjälp av proffs eller kunniga vänner.

När det gäller utombordsmotorer på mer än 50 hk kan du välja om du vill låta motorn sitta kvar på båten eller ta bort den. Mindre motor kan också få sitta kvar om båten förvaras i låst utrymme. Motorvården blir ändå densamma.

Inombordsmotorer, oavsett om de är diesel- eller bensinmotorer, görs vinterklara på samma sätt.

Här är en sammaställd checklista för vardera inombords- och utombordsmotorer som hjälper dig att inte missa något i vinterförberedelserna.

Checklista inombordsmotor

 • Kylsystemet måste dräneras, eventuell glykolblandning kontrolleras och olja i motor, drev/växelhus och backslag ska bytas för att undvika att korroderande syror bildas.
Här följer en genomgång av elva viktiga åtgärder som ska vidtas. Den gäller inombordare men i tillämpliga delar även utombordsmotorer.


Åtgärder före upptagningen

 • Varmkör före upptagningen. Vid körning efter upptagningen måste annars kylvattentillföras sjövattenpumpens insug. Motorn får aldrig köras utan kylvatten. Impellern (pumphjulet) tål inte att gå torrt.
 • Pumpa oljan ur motorn med en oljetrågspump.
 • Byt oljefilter. Om det gamla filtret sitter fast kan du slå en skruvmejsel rätt igenom och vrida loss det. Var beredd att ta emot den olja som rinner ut. Rengör den yta som filtrets gummipackning ska täta mot och avlägsna alla rester av den gamla packningen. Stryk sen lite ny olja på gummipackningen och dra åt filtret tills gummipackningen sluter an mot tätytan. Dra därefter ett halvt varv till.
 • Fyll på ny motorolja om båten ska användas nästa säsong. Om inte ska konserveringsolja användas. Fyll på till dess nivån når det övre strecket på oljestickan. Starta sen motorn och låt den gå tomgång en stund. Kontrollera nivån och efterfyll vid behov.
 • Bensinmotor: Ta loss tändstiften och fyll på en skvätt olja i varje cylinder. Dra runt några varv.
 • På dieselmotorer ska bränslesilen rengöras och finfiltret bytas. En bensinmotor med fast bränsletank ska vara försedd med vattenavskiljande bränslefilter som nu ska tömmas. Byt/rengör filterpatronen.
 • Kontrollera frostskyddet i färskvattensystemet, om sådant finns. Anslut en slang till sjövattenpumpens sugsida och kör igenom en 50% glykolblandning. Samla upp blandningen vid avgasutloppet och kör igenom den ett par gånger. Efter sista genomhörningen ska blandningen stå kvar i systemet.


 

Åtgärder efter upptagningen

 • Drev/växelhus eller backslag töms nu på olja. Fyll på ny växelhusolja av typ som instruktionsboken anger. Byt packningar innan pluggarna monteras tillbaka .Om den gamla oljan är grå, visar det att vatten trängt in i växelhuset. Kontakta då en fackman för att åtgärda felet.
 • Om motorn är saltvattenskyld ska systemet spolas med färskvatten. Tappa sev kylvattnet och kör in 50% glykolblandning.
 • Ladda batterierna och smörj in polerna. Därefter kan de förvaras i båten eftersom batterier tål frost när de är fulladdade. Tänk dock på stöldrisken.
 • Montera av propellern och smörj in propelleraxeln med fett. Ur stöldskyddssynpunkt bör också drevet tas bort och förvaras i separat, låst utrymme över vintern.
 • Spraya med rostskyddsolja på motorns metalldelar och med fuktdrivande olja (typ CRC 5-56) på alla elanslutningar.

Källa:http://www.hamnen.se/batkunskap/batteknik/dags-att-gora-motorn-vinterklar.html
Läs hela inlägget »

Innan sjösättningen kan man med fördel ge motorn en översyn. Följande punkter är viktiga att kontrollera: Smörjsystemet, kylsystemet, bränslesystemet och elsystemet. Efter sjösättningen kan också diverse problem uppstå, längre ner följer några råd.

Smörjsystemet:
Om du inte bytte olja och oljefilter i höstas är det hög tid för det nu. Varmkör motorn och stäng därefter av den. Varm olja är mer lättflytande och därigenom enklare att få ur. Använd en särskild oljelänspump. Fyll därefter på med ny motorolja av god kvalitet och med rätt specifikation och viskositet. Information om detta finner du i motorns instruktionsbok. Använd motorolja av motorfabrikantens eget märke, eftersom du då kan vara säker på att din motor kommer att  må som allra bäst. Samma sak gäller oljefiltret. Montera detta genom att stryka lite motorolja med pekfingret längs gummikanten (anläggningsytan) och skruva därefter fast det. Använd handkraft. När det tar emot drar du ett halvt varv till, inte mer. Efter oljebytet bör du varmköra motorn och kontrollera oljenivån på stickan med jämna mellanrum.

Kylsystemet:
Innan sjösättning måste alla slangar, bälgar etc av gummi kontrolleras mycket noggrannt. Gummidetaljer åldras och sprickor kan uppstå. Vid tveksamheter rekommenderas byte. Kontrollera och dra även åt slangklämmor. Drivknutsbälgen bör regelmässigt bytas vartannat år. Kontrollera även att avtappningskranar och övriga detaljer på kylsystemet håller tätt. Om du har ett slutet kylsystem (färskvattenkylning) så är det stor sannolikhet att du har en offeranod. Denna brukar monteras i värmeväxlaren, och utifrån ser den ut som en fyrkantig eller sexkantig mässingskruv. Om anoden är bortfrätt till mer än 50% rekommenderas byte. Glykolvattnet bör bytas vart tredje år. Kontrollera fryspunkten och använd alltid original glykol efter motortillverkarens rekommendation. Annan glykol har oftast inte de antikorrosiva egenskaperna som skyddar kylkanalerna. Observera att olika glykolsorter inte kan blandas med varandra, utan man skall fylla på med samma sort som tidigare.
 
Bränslesystemet:
Inför säsongen är det bra att byta bränslefilter, både det på motorn och insatsen till det vattenavskiljande filtret mellan tank och motor. Även här är det väsentligt att använda originalfilter, eftersom dessa är rätt konstruerade för att motstå smuts och andra partiklar som kan täppa igen motorns bränslesystem.  Kontrollera och dränera ev. vatten som kan finnas i det vattenavskiljande filtret. Syna noggrant alla bränsleslangar. En trasig slang kan inte bara orsaka motorstopp, en stor brandfara föreligger också.
 
Elsystemet:
Kontaktspray och 5-56 är bra att ha ombord. Montera ur instrumentpanelen och lossa kontakterna, putsa och spraya ytorna för bästa kontakt. Gör samma på motorns alla anslutningar, och kontrollera även anläggningsytorna på batteriets polskor, samt generatorns och startmotorns anslutningar. Kontrollera även huvudströmbrytarens funktion. Det finns ett antal olika varianter av huvudströmbrytare, och de billigaste som man köper får en 100-lapp håller inte så många år, så den kan behöva bytas ibland. Elproblem är vanliga orsaker till att motorn inte går igång, eller inte går som den skall.

Transmissioner (drev och backslag)
Om oljan inte byttes i höstas gör du det nu. Anoder på AQ-drev och S-drev skall bytas. Innanför propellern finns en anodring, och på AQ-drevet sköld sitter det oftast en till. Byt om 50% är bortfrätt. Använd zink om du kör båten i saltvatten eller i bräckt vatten, och använd magnesium om du kör båten i sötvatten.

Kontroller drevets ytskikt och måla vid behov. Metallrena ytor måste grundmålas och bättringsmålas.

Kontrollera backslagets propelleraxelttätning. Fyll på fett och pressa ner, eller öppna läppen och tryck in en sträng fett om du har en gummipackbox, s.k. "Black Jack". Denna skall bytas regelmässigt vart sjunde år.

Efter sjösättning kan diverse problem ibland uppstå.

Här följer en kort liten sammanställning av några vanliga problem.

"Motorn går varm":

 • Om kylsystemets kapacitet är nedsatt får motorn inte tillräcklig kylning. Detta medför att motorn går för varm och skador kan uppstå. Orsakerna kan vara flera. T.ex. kan sjövattenpumpen ha otillräcklig kapacitet. Ibland räcker det inte med att enbart byta impeller, pumpen kan behöva renoveras, med byte av kam och pumplock, och kanske också axeln. Dessa detaljer slits och inverkar negativt på pumpens kapacitet. Impellern bör du dock noggrannt kontrollera och regelmässigt byta vartannat år. Den är mycket viktig för kylvattenflödet, så det är verkligen viktigt att använda en impeller i originalkvalitet.
 • Sjövattenkylda motorer i synnerhet kan ha trånga kylvattenkanaler beroende på saltets korrosiva inverkan. I detta fall måste ett större renoveringsjobb påbörjas, och det är snarare ett vinterjobb.
 • Andra orsaker kan vara att värmeväxlaren och/eller oljekylaren är igensatt och på så vis så minskas genomströmningen av kylvatten. Man kan ofta relativt enkelt rensa insatserna genom att öppna gavellocken. Byt packningar när locken återmonteras.
 • Termostatens funktion är att öppna upp för kylvattnet när motortemperaturen når ett förutbestämt gradtal. Om den inte fungerar som den skall kan detta påverka kylningen negativt. Du kan kontrollera termostatens funktion genom att lägga den i en kastrull tillsammans med en stektermometer. Notera vid vilket gradtal den börjar öppna och när den är helt öppen. Jämför med det som står instansat på den. Om värdena inte överensstämmer måste termostaten bytas.


"Motorn kommer inte upp i varv":

 • Detta problem uppkommer särskilt på båtar med bensinmotorer, och kan bero på antingen för liten bränsletillförsel beroende på igensatta bränslefilter, och/eller att tändningen inte står rätt. Receptet är att byta bränslefilter och ställa tändningen med stroboskoplampa exakt efter de värden som man finner i verkstadshandboken.
 • Om det ändå inte blir rätt varvtal kan ett byte av ingående tänddetaljer vara nödvändigt. Byt åtminstone tändstift, rotor, spetsar, lock och kondensator.
 • Kontrollera även motorns kompression. En "trött" motor gör att effekten ofta blir otillräcklig, och detta i kombination med en båt som man genom åren har lastat full med diverse tillbehör gör att ett propellerbyte kanske vore på plats. Rådgör med din närmast auktoriserade servicetekniker.


Källa: http://www.hamnen.se/batkunskap/batteknik/fredriks-motorskola-del-6-tips-infor-sasongen.html

Läs hela inlägget »

Drevet är en vital del i kraftöverföringen och även en säkerhetsdetalj vad gäller styrningen av båten. Att årligen se över drevet är därför av stor vikt.

Drevservice inför säsongen
Innan sjösättningen måste du kontrollera att bälgarna är hela. Tumregeln är att man byter både drivknutsbälg och avgasbälg vartannat år, och anledningen är att gummi åldras snabbt i marin miljö och ett läckage kan få svåra konsekvenser.

I höstas monterade du troligen av drevet, och om det är dags att byta bälg så gör du så här:
Undersök knuten och särskilt knutkorsen. Om det är glapp i dessa så måste de bytas.


Övrig drevservice

 
 • Drevet ska vara rengjort. Ta bort eventuella havstulpaner.
 • Kontrollera drevets yta och om det är bubblor i färgen, eller en antydan till detta, kan man anta att det har bildats korrosion under. Du måste då slipa bort färgen ner till aluminiumet och därefter måla med primer och bättringsfärg. Det är viktigt att drevet har en skyddande hinna.
 • Kontrollera och byt anoder. Tumregeln är att om 50 procent är bortfrätt så skall anoden bytas. Det finns en anodring framför propellern och en anodtacka längst ner på skölden. Se till att anoderna har god kontakt med godset, så att de får möjlighet att göra verkan. I salthaltigt vatten så används zinkanoder och i sötvatten anoder av magnesium.
 • Kontrollera kvaliteten på oljan genom att öppna avtappningspluggen i undre växeln. Tappa ur några droppar. Färgen ska vara gyllengul.
 • Byt olja vartannat år eller vid behov.
 • Kontrollera även oljevolymen genom att skruva loss oljestickan upptill på drevet, och se till att nivån ligger inom märkningen på stickan.
 • Fyll på med rätt olja vid behov. Vanligen används transmissionsolja SAE90 till de flesta drev, men vissa drev kräver SAE 75W-90 helsyntetisk transmissionsolja. Kontrollera alltid oljekvaliteten i instruktionsboken. Fel olja kan orsaka stora skador eller i värsta fall haveri.


Vatten i drevet

 • Om du har otur så märker du att oljan inte är gyllengul vid kontroll. Det kan vara en kolasåsliknande vätska, och detta beror på att du har fått vatten i oljan.
 • Vatten kan tränga in i drevet på lite olika ställen, till exempel vid packboxarna mellan lagerboxen och propelleraxeln. Om du har duoprop-drev så sitter det även en packbox mellan de två axlarna.
 • Det finns även en möjlighet at det har läckt in vatten genom en otät packning vid oljeavtappningspluggen, vid oljepåfyllningspluggen och eller vid tätningen kring oljestickan.
 • Har du riktigt otur så har drivknutsbälgen gått sönder och därefter har vattnet trängt in genom en otät packbox i den övre växeln mot knuten.


För att byta packboxarna mellan lagerboxen och propelleraxeln, så gör du så här på ett drev med singleprop:

 

 • Skruva ur de två skruvarna som håller propelleraxellagerboxen. Montera en slaghammare på axeln och slå ut paketet med axel och lagerbox.
 • Lossa de sex muttrarna som håller brickan på insidan och dra ur propelleraxeln. Ur lagerboxen kan du nu peta loss de gamla packboxarna och mellan lagerboxen och drevet tar du bort de två o-ringarna.
 • Rengör anläggningsytorna invändigt i lagerboxen och känn spårigheten på propelleraxeln noggrant. Om spåren är för djupa kan det vara aktuellt med att byta propelleraxel alternativt att låta metallisera ytan. För djupa spår medför att det kommer att läcka även om man byter till nya packboxar.
 • Passa gärna även på att mäta att axeln är rak med en indikatorklocka. Axeln får maximalt kasta 0,07 mm.
 • När du har förvissat dig om att propelleraxeln är okej, monterar du nya packboxar i lagerboxen. Montera tätningsringarna väl insmorda med fett och med fjädrarna vända från varandra. Tryck igenom axeln i lagerboxen och dra åt muttrarna till brickan.
 • Montera nya o-ringar på lagerboxen och stryk även lite Permatex kring anläggningsytan. Drag bultarna till propellerlagerboxen med 40 Nm.


Ett annat ställe som det kan läcka in vatten i drevet är via packboxen som sitter vid växelmekanismens excentercylinder. Det finns några olika varianter av konstruktion av denna mekanism men huvudprincipen är att man gör enligt följande:

 

 • Montera loss hela mekanismen (4 skruvar). Slå ur spännstiftet och dra ur pinnen samt tag bort låstråden. Finns fjädrar och kulor tar du bort även dessa. Därefter kan du dra ur excenterkolven och då blottläggs tätningen. Tag bort denna och rengör alla delar, samt kontrollera anläggningsytorna noggrant.
 • Montera ihop delarna omvänt med en ny packbox. När du återmonterar mekanismen på drevet monterar du även en ny o-ring.
 • Upptill, till höger om m [Fredriks motorskola: drevservice du kan göra själv] ekanismen sitter oljepåfyllningspluggen. Denna har också en tätning som bör bytas.
 • Byt till slut även packningarna till oljeavtappningspluggen och oljestickan. Därefter bör drevet provtryckas och vakuumsugas för att man skall vara helt säker på att det är tätt. Fyll på rätt olja.


Att säkerställa att drevet verkligen är tätt låter sig göras om man har erforderlig kunskap, rätt reservdelar och rätt verktyg. Är du osäker så lämnar du hellre in drevet till en auktoriserad verkstad, som kan garantera att drevet håller tätt. Att köra omkring en säsong med kolasås i drevet leder ofta till haveri, med dyra reparationskostnader som följd.

Källa:http://www.hamnen.se/batkunskap/batteknik/drevservice-som-du-kan-gora-sjalv.html

Läs hela inlägget »