Dags för upptagning

För att slippa strul i vår måste båten få en ordentlig genomgång nu på hösten. Viktigast är motorn. Här ger vi våra bästa tips för att du ska lyckas med höstens motorservice.

Principerna för de olika momenten är lika både för bensin- och dieselmotorer men detaljer kan skilja åt. Kontrollera därför alltid motorns instruktionsbok innan du ger dig på dessa arbeten.

Att byta olja och oljefilter är två av de viktigaste uppgifterna inför vintern.

Den allmänna rekommendationen är att man byter olja efter ca 100 timmar eller minst en gång per säsong. Anledningen till detta är att när motorn är igång bildas skadliga ämnen i motoroljan och dessa kan fräta på motorn inifrån under vintern. Vanligen passar man på att byta olja i samband med upptagningen.
 

Olje- och filterbyte
 • Kör motorn varm vid bryggan. Stäng av den och drag ut oljestickan och för in en slang till oljelänspumpen i hålet och pumpa ur oljan.
 • Kontrollera volymen urpumpad olja och jämför med motorns instruktionsbok och se till att du får ur all olja.
 • Montera loss det gamla oljefiltret, smöra på lite olja med fingret på tätningsringen till det nya oljefiltret och drag åt endast med handkraft.
 • Fyll därefter på rätt volym olja med rätt kvalitet. Låt oljan rinna ner och kontrollera volymen på stickan. Efterfyll vid behov.
 • Starta motorn och kontrollera ev. läckage. Stanna motorn, kontrollera volymen på stickan och efterfyll eventuellt.
 • Idag finns det flera olika oljelänspumpar: elektriska, vakuum eller handpump. Min erfarenhet är att vakuumlänspumpen fungerar bäst.


Konservering av en sjövattenkyld motor

 • För att undvika frostsprängningar och korrosionsskador under uppläggningsperioden är det viktigt att du konserverar kylsystemet när båten är upptagen.
 • Konservering av kylsystemet bör du göra på land, då det annars finns risk för vattenintrång i båten.
 • Lossa sugledningen från sjövattenpumpen på insidan av skölden alt. backslaget. Anslut sedan en ny slang till sugledningen och led den till en behållare som hela tiden fylls med färskvatten.
 • Kontrollera noggrant att inte impellerpumpen går torr. Gör den det så skadas impellern och förlorar helt sin funktion.
 • Trycksätt aldrig heller kylsystemet. Pumpen skall suga själv. Risk finns annars för att cylindrarna vattenfylls.
 • Starta därefter motorn och kör den cirka 10–15 minuter för att få termostaten att öppna. Färskvattnet löser upp saltansamlingar och sköljer igenom motorns kylsystem. Stanna motorn.
 • Nu är det dags att göra en glykolblandning bestående av 50% glykol och 50% vatten. Häll blandningen i den tomma behållaren, som placeras under avgasutblåset på drevet eller akterspegeln.
 • Led ner slangen från sjövattenpumpen i denna behållare. Starta motorn. I och med att blandningen går runt och återanvänds så kommer motorns kylkanaler spolas igenom med glykolblandning. Kör så minst 5 minuter.
 • Stäng av motorn och låt glykolblandningen stå kvar i motorns kanaler. Detta garanterar att motorn inte fryser sönder samt ger en konserverande hinna inuti kanalerna.
 • När motorn är konserverad bör du öppna locket till sjövattenpumpen, montera ur impellern och kontrollera den.
 • Om impellern ser fin ut, det vill säga inga sprickor och att flyna är raka samt att gummit känns mjukt, så kan du lägga den i en plastpåse, mörkt och svalt över vintern. Då kan du använda den även nästa säsong.


Konservering av en färskvattenkyld motor

 • Den färskvattenkylda motorn har till skillnad från den sjövattenkylda motorn två kylsystem som är separerade från varandra.
 • Det sjövattenkylda systemet konserveras på exakt samma sätt som enligt ovan.
 • Motorblocket och övriga interna kylvattenkanaler är däremot kylda med färskvatten (läs glykolblandning). Det interna kylsystemet får sin kylning av att impellerpumpen trycker in sjövatten genom värmeväxlare och/eller oljekyl för att kyla glykolblandningen. De båda kylsystemen har aldrig någon kontakt med varandra.
 • Börja med att kontrollera fryspunkten på det interna kylsystemet. Detta görs med en glykolmätare.
 • Kontrollera även volymen i expansionskärlet och fyll på vid behov.
 • Den interna glykolblandningen förlorar sina konserverande egenskaper efter en tid och man bör byta hela kylsystemet minst vart tredje år.
 • Observera att man aldrig får blanda olika glykolsorter. Volvo Penta rekommenderar enbart original Volvo Penta glykol.
 • Kontrollera att alla avtappningskranar och proppar är stängda.
 • En del motorer har anoder i värmeväxlare och oljekylare. Dessa skruvar du ur och kontrollerar. Om de är bortfrätta mer än 50 procent måste de bytas ut.
 • När motorn är konserverad bör du öppna locket till sjövattenpumpen, montera ur impellern och kontrollera den.
 • Om impellern ser fin ut, d.v.s. inga sprickor och att flyna är raka samt att gummit känns mjukt, så kan du  lägga den i en plastpåse mörkt och svalt över vintern. Då kan du använda den även nästa säsong.


Övriga tips och kontroller:

 • Elsystem: Spreja fuktdrivande olja på alla elektriska anslutningar och komponenter som är känsliga för fukt.
 • Se till att batteriet är fulladdat. Batteriet kan stå kvar i båten över vintern under förutsättning att det underhållsladdas några gånger.
 • Lossa i så fall polskorna så att du inte riskerar att krypström dränerar batteriet.
 • Bränsle: Se till att tanka fullt eller ha en tom tank. Detta för att undvika risk för kondensvatten i bränslet som kan göra motorn svårstartad nästa vår eller t.o.m. skada bränslesystemet.
 • Om du har en dieselmotor kan du med fördel tillsätta t ex Grotamar71 vilket är ett kemiskt preparat som tar bort livsbetingelserna för mikrobiell tillväxt i bränslet.

 

 • Bränslefiltren byter du till våren.
 • Ventilation: Det är viktigt att motorn har god luftgenomströmning under uppläggningsperioden.
 • Passa även på att tvätta rent under och bredvid motorn med avfettning.

Källa: http://www.hamnen.se/batkunskap/batteknik/fredriks-motorskola-dags-for-upptagning.html