Varvsförvaring

Ulvsundavikens Varvsförening (UVF)

ABK är (en av sju) medlem i "Ulvsundavikens Varvsförening" som är en förening av båtklubbar som har ett gemensamt varvsområde i Ulvsundaviken. Ulvsundavikens Varvsförening styrs via båtklubbarna som via sina årsmötesdelegater utser en styrelse som sköter varvsföreningens angelägenheter ABK utser årsmötesdelegat, suppleant samt driftsansvarig på ABK:s årsmöte.
Medlemmar i ABK har förtur till varvsplats på UVF.

För mer information och ansökan om varvsplats, kontakta varvsföreningen via https://uvf.one/

Kyrkhamns Varvsförening (KVF)

ABK är (en av tre) anknutna båtklubbar i "Kyrkhamns Varvsförening" där medlemmar med båtplats i ABKs hamn har förtur till varvsplats och tillgång till servicehamn.
Kyrkhamns varvsförening är en medlemsstyrd förening där ABK:s medlemmar har företräde till medlemsskap if föreningen, företräde till varvsplats och tillgång till servicehamn.
Kyrkhamns varvsförening har sitt varvsområde i Lövsta.

Mer info, medlemsansökan och anmälan om varvsplats görs på http://www.kyrkhamn.com/