Förråd

På bryggdäcket utanför klubbhuset byggdes ett förråd 2015.
Här förvarar vi utrustning som kan användas av samtliga medlemmar.

Förrådet är låst med ett hänglås med kod. Endast hamnchefen har tiilgång till koden.
Om du behöver komma in i förrådet kontaktar du hamnchefen.

Förrådet på bryggdäck
Förrådet på bryggdäck