Kallelse till årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte 2018

Hej medlem i ABK!
 

Kallelse till årsmöte torsdagen den 22 mars 2018, kl. 19.00
Härmed kallas du till ordinarie årsmöte med Alvikens båtklubb.
Tidpunkt: torsdag den 22 mars kl. 19.00.
Plats: Sjöpaveljongen (resturangen brevid klubbhuset, 1 våning upp).

Varmt välkommen till årsmötet 2018!

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Vi vill att du berättar för oss senast den 19 mars om du kommer delta på årsmötet eller ej genom att klicka nedan:

Dagordning

Klicka för att läsa dagordningen (öppnas i nytt fönster)

Uppdaterade stadgar

Klicka för att läsa de uppdaterade stadgarna (öppnas i nytt fönster)
Under årsmötet kommer vi ej läsa upp dessa stadgar och vill därför förtydliga att endast röstning kommer ske med hänvisning till stadgarna som redovisas i länken.

Verksamhetsberättelse 2017

Motioner
Som medlem har du möjlighet att inkomma med motioner.

En motion till årsmötet bör vara en fråga som berör klubben och alla dess medlemmar och som inte kan
beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för årsmötet att ta ställning till.
Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och
formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner
om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

1. Rubrik: Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om

2. Vad vill du att klubben ska göra: Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange
relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som
senare läser motionen och beslutar i ärendet.

3. Syfte (motivering): Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör

4. Att-satser: Jag/vi föreslår därför årsmötet besluta att:…

5. Avslutning: Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och
underteckna med ditt namn.

Eventuella motioner skall vara inskickat till styrelsen senast två veckor före mötet d.v.s. senast den
8 mars 2018. Skickas till styrelsen via mejl.


Valberedning
Vill du vara med i styrelsen?
På årsmötet kommer styrelsen att utses och det kommer väljas nya styrelseledamöter och suppleanter. Är du
intresserad av att delta i styrelsearbetet för klubben, kontakta ordförande via mejl