Årsmöte ABK 2024

Styrelsen för Alvikens båtklubb kallar härmed till:
ÅRSMÖTE 2024

Tid: Onsdag 20 mars kl 18.30-22.00
Plats: Sjöpaveljongen
Möteshandlingar: Laddas upp på hemsidan löpande fram till årsmötet.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas publicerade på hemsidan i god tid innan mötet så du kan gå igenom dem och förbereda dig inför röstning.
Årsmötet är vårt högsta beslutande organ och styrelsen vill uppmuntra alla att deltaga samt rösta.

Under årsmötet kommer nya styrelsemedlemmar och funktionärer att väljas. Om du känner att du vill engagera dig mer i ABK och ta en plats i styrelsen eller funktionärsroll är du välkommen att kontakta valberedningen Håkan Jonsson jonssonhank@gmail.com.

Till årsmötet 2024 kommer följande roller att tillsättas på nytt:
Styrelse:
Ordförande - 2 år
Kassör - 2 år
Suppleant - 1 år
Funktionärer:
Miljöombud - 1 år
Revisor - 2 år
Ungdomsansvarig - 1 år
Representanter inom UVF:  Varvsgruppen, Styrelserepresentant, Årmötesdelegat, Årsmötesdelegat suppleant

Om du är intresserad av styrelseuppdrag inom UVF (Ulvsunda varvsförening) kontaktar du Urban Hiärne urban.hiarne@gmail.com.

Till årsmötet 2024 kommer följande roller att tillsättas på nytt:
Ordförande UVF
Varvschef UVF
Ledamot UVF
Suppleant UVF
Revisorsuppleant UVF

Om du har frågor kring vad rollerna innebär är du välkommen söka kontakt.
Deadline för ansökan är fram till årsmötet 20 mars men för att underlätta för valberedning skulle vi önska att du ville meddela ditt intresse så snart som möjligt.

Med Vänlig Hälsning

Valberedningen ABK
Håkan Jonsson

Årsmöteshandlingar

Dokument till årsmötet laddas upp löpande..

Alla handlingar till årsmötet hittar du nedan: