Årsmöte ABK 2021

Styrelsen för Alvikens båtklubb kallar härmed till:
ÅRSMÖTE 2021

Tid: Torsdag 25 mars kl 19-22
Plats: Digitalt (TEAMS videolänk) och Fysiskt
Möteshandlingar: Laddas upp på hemsidan löpande fram till årsmötet.

VIKTIGT: Om du tänkt deltaga fysiskt på årsmötet måste du föranmäla dig till: Niklas Kolmodin (ordförande) niklas1032@gmail.com
Sista anmälningsdatum för fysikt deltagande: 24 februari 2021.

Årsmötet kommer att hållas både Digitalt (TEAMS videolänk) och Fysiskt. Alla medlemmar får chansen att deltaga fysiskt och vi kommer boka lokal beroende på antal fysiska deltagare. Vi ser gärna att de flesta deltar via den digitala videolänken.

DIGITALT:
Innan årsmötet kommer du få en länk skickat till din mejladress. För att deltaga på årsmötet klickar du på länken i mejlet strax innan mötet startar. Vi använder videomötes programmet TEAMS. 
Det går att deltaga både i mobiltelefonen och via datorn.
Vidare instruktioner om hur mötet kommer äga rum skickas ut några dagar innan mötet. Även med instruktioner så att eventuell röstning och diskussioner fungerar på ett bra sätt.

OBS: Det är viktigt att klubben har rätt mejladress till dig för att du ska få inbjudan och länk till mötet. För att kontrollera detta eller uppdatera din mejl, vänligen besök BAS och logga in med ditt personliga inlogg. Om du inte kommer in på BAS, kontakta styrelsen.

FYSISKT:
Vill du deltaga fysiskt ber vi dig anmäla detta till Niklas Kolmodin (ordförande) niklas1032@gmail.com innan den 24 februari. Det är viktigt att vi får in din anmälan i förväg så vi har möjlighet att arrangera lokalen på ett sådant sätt så vi inte bryter mot rekommendationer och föreskrifter. Styrelsen kommer närvara med ett minimalt antal personer.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas publicerade på hemsidan i god tid innan mötet så du kan gå igenom dem och förbereda dig inför röstning.
Årsmötet är vårt högsta beslutande organ och styrelsen vill uppmuntra alla att deltaga samt rösta.

VALBEREDNING:
Under årsmötet kommer nya styrelsemedlemmar att väljas. Om du känner att du vill engagera dig mer i båtklubben och ta en plats i styrelsen är du välkommen att kontakta valberedningen.
Till årsmötet 2021 kommer följande roller att tillsättas på nytt:

Styrelse:
Vice ordförande - 2 år
Sekreterare - 2 år
Hamnchef - 2 år
Suppleant 1 (specialroll vice hamnchef) - 1 år
Suppleant 2 - 1 år

Funktionärer:
Miljöombud - 1 år
Valberedning1 - 1 år
Valberedning 2 - 1 år
Revisor 2 - 2 år
Klubbmästare - 1 år
Ungdomsansvarig - 1 år
Varvsansvarig - 1 år

Skicka in din ansökan senast 24 februari till Anderz Malgodal (valberedning 1) eller Amar Kadenic (valberdning 2)
Anderz: anderzpost@gmail.com
Amar: mr.kad@hotmail.com

MOTIONER:
Vill du skriva en motion?
Enligt stadgarna skall eventuella motioner till årsmötet lämnas i så god tid att dessa kan
tas upp innan årsmötet.
En motion till årsmötet bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för mötet att ta ställning till.
Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

Vänligen följ nedan mall så att motionernas struktur blir likvärdiga.

1. Rubrik
Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.

2. Vad vill du att klubben ska göra?
Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

3. Syfte (motivering)
Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.

4. Att-satser
Jag/vi föreslår därför årsmötet besluta att:…

5. Avslutning
Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 24 februari 2021.
Motionerna kan med fördel mejlas in till: Niklas1032@gmail.com

Med en stark förhoppning om att ses den 25 mars på videolänk.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen Alvikens båtklubb